Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                     saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 13,9 5,2 15,3 1,3     1,7 37,3 5,7   15,3 10,7  3,8  35,4
  200-299,9 22,9 4,8 25,6 11,6  3,2   0,9 69,0 5,9   28,1 25,1  8,5  67,5
  300-499,9 37,3 27,1 49,9 12,4  2,6   5,9 135,1 5,6   36,7 38,2  14,5  95,0
  500- 68,7 47,9 110,4 33,7     21,8 282,4 8,7   48,8 62,9  19,7  140,1
  Alle 32,0 18,8 43,0 12,2  1,7   5,7 113,5 6,0   30,4 31,2  11,0  78,6
Andre bygder                   
  50-99,9  1,2  0,1    2,6 0,2 4,1 3,2   18,2 2,9  1,3  25,6
  100-199,9 3,9 3,8 1,3 0,7    0,9  10,6 3,7   31,2 6,6  2,4  43,8
  200-299,9 8,5 14,3 1,2 6,5    0,5  31,0 3,8   30,3 17,4  6,2  57,7
  300-499,9 18,6 22,4 11,1 5,0    0,6 1,1 58,8 5,3   51,8 26,7  7,2  91,0
  Alle 7,4 8,0 3,1 4,3    1,0 0,2 24,0 3,9   31,3 12,0  4,1  51,3
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9    0,1      0,1 6,5   26,7 1,5  2,0  36,7
  100-199,9    0,3    0,1  0,3 6,8   48,3 4,4  2,4  61,8
  200-299,9    0,1    0,3  0,4 11,8   71,4 8,4  4,9  96,5
  Alle    0,2    0,1  0,3 8,1   52,8 4,7  3,2  68,8
Andre bygder                   
  50-99,9    2,3  5,4  0,7  8,5 3,2   17,1 2,8  2,6  25,7
  100-199,9    0,1    0,3 2,1 2,5 6,8   37,8 5,9  2,7  53,1
  200-299,9        0,2 2,0 2,3 14,4   63,5 12,5  6,3  96,7
  Alle  0,1  0,4  0,9  0,3 1,7 3,4 7,3   40,0 7,5  3,7  58,4
Vestlandet                   
  35-49,9           0,3   5,8 0,6  2,1  8,8
  50-99,9        1,4  1,4 4,1   19,9 2,2  2,5  28,6
  100-199,9 0,3   0,3    0,9 0,4 2,0 6,8   41,0 7,7  3,8  59,4
  200-299,9        1,1  1,1 8,9   55,6 13,6  6,4  84,4
  Alle 0,2   0,1    1,0 0,2 1,5 6,0   34,0 6,1  3,6  49,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 7,2 1,7  7,7      16,6 5,7   33,5 9,3  1,8  50,2
  200-299,9 34,4 4,5 1,9 0,3     0,4 41,6 4,3   41,7 15,0  3,8  64,8
  300-499,9 62,3 43,5       0,2 106,0 5,0   28,3 25,8  3,2  62,4
  Alle 27,0 8,4 0,9 3,1     0,2 39,7 4,9   36,4 13,9  2,9  58,1
Andre bygder                   
  100-199,9 1,9   0,1    1,5  3,4 5,6   51,4 10,1  3,3  70,5
  200-299,9 2,8       3,3  6,2 4,3   63,7 13,1  3,8  84,9
  300-499,9 5,6   0,2    1,2  6,9 5,8   93,8 22,8  7,5  129,9
  Alle 2,5   0,1    2,2  4,7 5,2   59,2 12,2  3,8  80,3
Nord-Norge                   
  50-99,9    0,8    0,9  1,7 3,4   17,6 0,5  2,0  23,6
  100-199,9    0,3    0,9  1,2 3,8   32,5 3,5  2,2  42,0
  200-299,9    0,6    0,4  1,0 5,5   48,6 5,2  2,4  61,7
  300-499,9    0,4    0,5  0,9 8,2   59,0 12,3  1,4  80,9
  Alle    0,5    0,7  1,2 4,6   37,8 4,3  2,1  48,8
Alle bruk                   
  35-49,9 0,3   0,1      0,4 0,5   6,1 0,8  2,8  10,2
  50-99,9 0,4 0,3  0,4  0,6  1,5 0,1 3,2 3,8   18,5 2,2  2,1  26,5
  100-199,9 3,1 1,5 2,1 0,9    0,7 0,5 8,8 5,5   35,6 7,3  2,9  51,2
  200-299,9 11,8 4,3 6,3 3,9  0,7  0,7 0,4 28,1 6,0   44,0 15,3  5,4  70,7
  300-499,9 30,3 23,1 32,4 8,4  1,6  0,2 3,8 99,7 6,2   45,7 32,3  11,1  95,3
  500- 68,1 43,5 100,5 39,1     18,7 269,9 8,6   50,4 62,7  19,7  141,5
  Alle 10,9 6,4 10,5 4,0  0,5  0,7 1,5 34,4 5,5   36,7 13,9  5,1  61,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015