Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 15,5 9,9 3,4 5,4      2,5 36,6  7,9   10,1 7,7  5,1   30,8
  200-299,9 22,8 10,2 17,0 12,5       62,5  7,7   23,6 17,1  7,2   55,7
  300-499,9 43,2 20,2 41,1 15,2   1,2   1,0 121,9  5,2   30,4 33,2  13,8   82,6
  500- 85,8 40,0 93,6 43,2   9,9   21,8 294,4  4,5   33,3 70,9  30,5   139,3
  Alle 41,0 19,5 38,4 18,0   2,4   5,1 124,4  6,0   25,2 31,7  13,7   76,6
Andre bygder                      
  50-99,9    0,3     0,8  1,1  3,3   15,9 0,8  0,7   20,8
  100-199,9 1,5 3,7 0,6 0,1     0,5  6,4  3,8   27,7 5,0  2,0   38,4
  200-299,9 5,7 11,0 1,5 9,1   0,1  0,3  27,7  4,3   31,9 10,2  3,7   50,0
  300-499,9 23,7 9,7 5,2 2,2      1,4 42,1  5,6   48,7 24,5  12,0   90,8
  500- 51,5 19,2 27,1 85,6       183,4  18,0   63,2 33,0  4,0   118,1
  Alle 7,2 6,6 2,3 5,7     0,4 0,2 22,4  4,6   31,5 9,5  3,7   49,3
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             8,5   42,9 2,4  3,9   57,6
  200-299,9             11,0   76,9 3,3  5,1   96,3
  300-499,9    9,3       9,3  13,9   66,1 1,4  6,3   87,7
  Alle    1,3       1,3  10,2   60,0 2,5  4,6   77,2
Andre bygder                      
  50-99,9    5,7   10,9  0,4  17,0  2,9   5,1 3,2  5,9   17,0
  100-199,9    2,9     0,2 0,9 4,0  8,3   31,9 5,3  2,2   47,7
  200-299,9 0,1        1,1  1,1  9,3   52,8 10,1  4,6   76,8
  300-499,9  1,1  6,7       7,8  6,8   58,6 20,2  11,3   97,0
  Alle  0,1  2,6   1,5  0,5 0,4 5,1  7,8   37,1 7,7  4,2   56,8
Vestlandet                      
  35-49,9             0,5   3,6 0,2  2,5   6,9
  50-99,9    0,2     1,1 0,3 1,6  2,3   18,6 1,5  2,4   24,8
  100-199,9         0,9  0,9  6,3   38,6 5,6  4,2   54,8
  200-299,9         1,2  1,2  7,4   50,4 5,6  3,9   67,3
  300-499,9         0,1  0,1  8,1   64,6 9,1  5,8   87,6
  Alle    0,1     0,9 0,1 1,0  5,2   34,6 4,4  3,7   48,0
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 14,4 1,1  4,6       20,1  7,8   33,1 7,9  3,5   52,3
  200-299,9 20,3 0,1  0,1     0,7  21,3  3,4   40,2 14,0  5,9   63,5
  300-499,9 49,6 8,0  0,1       57,6  7,2   36,4 22,4  3,8   69,7
  Alle 31,6 2,4  1,6     0,3  36,0  5,9   39,1 14,5  4,7   64,2
Andre bygder                      
  100-199,9 2,2        3,4  5,6  5,6   50,0 9,7  3,2   68,5
  200-299,9 1,3   0,2     2,6  4,1  4,1   59,7 13,1  5,5   82,5
  300-499,9 0,8   0,1     1,3  2,2  8,7   81,6 20,4  8,0   118,6
  Alle 1,7   0,1     2,8  4,6  5,3   57,4 12,2  4,7   79,7
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,2     0,7  0,9  3,3   14,4 1,1  1,2   20,1
  100-199,9    0,2     1,2  1,4  4,6   33,1 3,0  3,2   43,9
  200-299,9    0,2     0,2  0,4  3,9   51,8 5,1  2,1   63,0
  300-499,9    2,3     0,5  2,8  6,9   65,1 6,4  4,6   83,0
  Alle    0,6     0,7  1,3  4,5   41,5 3,9  2,9   52,8
Alle bruk                      
  35-49,9    0,1       0,1  0,5   3,5 0,6  2,5   7,1
  50-99,9    0,9   1,3  0,8 0,1 3,2  2,9   15,4 1,4  2,3   21,9
  100-199,9 3,0 1,8 0,4 1,2     0,8 0,3 7,6  6,0   33,1 5,7  3,3   48,1
  200-299,9 7,5 3,8 3,4 3,9     0,7  19,4  6,1   44,7 10,6  4,8   66,2
  300-499,9 28,2 11,3 19,1 8,0   0,5  0,1 0,6 67,9  6,4   44,6 23,8  10,2   85,1
  500- 86,5 35,0 79,8 45,8   8,1   17,8 273,0  6,2   40,7 63,4  25,9   136,4
  Alle 12,7 5,6 8,6 5,4   0,7  0,6 1,2 34,8  5,7   36,5 12,8  6,0   60,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015