Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 21,7 4,9 9,6 6,3       42,4  3,6   9,2 9,2  5,4   27,4
  200-299,9 26,3 9,8 14,3 7,1      1,8 59,3  7,8   20,1 19,2  7,2   54,2
  300-499,9 32,5 15,3 42,3 15,3   0,6   3,3 109,3  5,3   22,6 37,0  15,0   80,0
  500- 92,7 26,8 103,4 81,7   12,6   7,1 324,3  7,2   37,1 64,6  27,1   135,9
  Alle 42,2 14,7 43,7 27,4   3,1   3,2 134,2  6,1   22,6 33,9  14,1   76,7
Andre bygder                      
  50-99,9         0,2  0,3  4,2   16,9 2,1  0,5   23,6
  100-199,9 0,7 3,0       0,4  4,2  4,5   23,7 5,0  2,7   35,9
  200-299,9 5,6 4,1  8,8     0,2 0,4 19,1  6,3   43,6 11,1  2,7   63,6
  300-499,9 7,8 15,7 9,5 2,2      0,3 35,6  7,4   53,3 15,3  5,9   81,9
  500- 73,1 56,0 39,3 162,7     0,3 0,6 332,0  3,7   50,3 77,2  17,4   148,5
  Alle 7,0 8,3 3,9 11,0     0,3 0,2 30,6  5,5   35,3 12,0  3,9   56,8
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             8,1   43,9 2,2  2,3   56,6
  200-299,9    1,5       1,5  20,6   73,4 4,8  6,8   105,6
  300-499,9    3,1     1,0  4,2  12,6   78,3 9,0  1,3   101,3
  Alle    1,2     0,2  1,4  14,1   63,4 4,2  3,9   85,6
Andre bygder                      
  50-99,9    1,9   4,5    6,4  2,1   7,2 4,1  1,5   15,0
  100-199,9    3,9     0,2  4,1  8,4   28,9 3,5  1,6   42,4
  200-299,9       4,5  0,7  5,1  8,2   48,9 12,5  4,9   74,5
  300-499,9  1,1  1,7     1,6  4,4  5,8   56,6 15,4  4,2   82,0
  Alle  0,2  3,4   3,2  0,6  7,3  7,5   38,6 9,5  3,4   59,0
Vestlandet                      
  35-49,9             0,3   5,3 0,1  1,7   7,4
  50-99,9    0,3     0,8  1,1  4,2   12,8 1,0  3,1   21,1
  100-199,9         1,1  1,1  6,8   37,8 4,7  4,4   53,6
  200-299,9         1,3  1,3  7,6   47,0 7,3  4,4   66,3
  300-499,9         0,6  0,6  9,2   72,2 11,0  6,7   99,1
  Alle    0,1     1,0  1,1  6,5   38,8 5,3  4,2   54,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 5,3 1,4 0,1        6,8  13,4   36,5 7,2  4,5   61,6
  200-299,9 19,6 3,0  0,1     0,4  23,1  5,8   35,8 19,4  5,3   66,3
  300-499,9 47,8 3,5 6,9 0,4      0,6 59,2  7,0   43,5 21,4  6,2   78,1
  Alle 32,0 3,3 2,2 0,2     0,2 0,2 38,0  8,3   40,1 18,7  5,5   72,6
Andre bygder                      
  100-199,9 0,6        1,7  2,4  4,7   46,8 10,1  6,6   68,3
  200-299,9 1,1 0,3       2,3  3,8  7,5   61,3 14,1  4,8   87,8
  300-499,9   1,5 0,1     3,0  4,6  3,9   79,3 21,3  6,1   110,7
  Alle 0,7 0,1 0,3      2,2  3,3  5,7   60,2 13,9  5,9   85,7
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,4     0,1  0,4  3,8   16,3 1,5  1,3   22,9
  100-199,9 0,1   0,6     2,9  3,7  3,5   34,8 4,9  3,4   46,6
  200-299,9    0,2     0,6  0,8  4,2   53,4 4,4  4,1   66,1
  300-499,9    1,1     0,4  1,5  6,5   69,1 12,6  5,1   93,3
  Alle    0,5     1,2  1,8  4,6   48,3 6,5  4,0   63,3
Alle bruk                      
  35-49,9   2,7        2,7  4,2   3,3 0,1  1,3   8,8
  50-99,9    2,7   0,4  0,4  3,5  4,2   13,8 1,6  2,1   21,7
  100-199,9 2,5 1,3 0,9 1,1     0,9  6,6  6,1   31,4 5,5  3,7   46,7
  200-299,9 7,7 2,6 2,3 2,7   0,5  0,7 0,4 16,8  7,4   44,6 11,9  4,9   68,8
  300-499,9 17,9 8,1 16,5 5,8   0,2  0,5 1,2 50,3  6,5   48,4 22,7  8,6   86,4
  500- 81,6 26,4 74,3 78,5   10,2   4,8 275,8  7,6   49,0 59,7  22,0   138,2
  Alle 12,8 4,8 9,8 8,1   0,9  0,6 0,7 37,8  6,5   38,7 14,7  6,3   66,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015