Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 12,4 4,8 14,9 5,5       37,6  3,5   10,4 10,1  5,4   29,4
  200-299,9 20,1 8,7 11,7 9,5      1,0 51,1  10,0   23,9 18,6  8,1   60,8
  300-499,9 35,1 14,9 39,8 12,6   2,1   8,4 113,0  5,3   21,1 39,5  12,4   78,3
  500- 73,7 22,7 95,1 44,7   6,1   13,5 255,7  7,9   30,2 68,9  26,8   133,8
  Alle 36,7 13,2 41,8 19,1   2,2   6,3 119,2  6,6   21,4 35,8  13,5   77,4
Andre bygder                      
  50-99,9         1,1  1,1  1,9   18,2 2,0  0,3   22,3
  100-199,9 1,0 2,3       0,8 0,5 4,7  4,5   26,6 5,5  2,9   39,4
  200-299,9 6,2 2,2 0,3 5,8     0,6  15,1  6,1   38,4 12,4  4,7   61,7
  300-499,9 10,5 8,1 3,4 0,3     1,3 0,9 24,4  8,5   57,5 15,7  5,7   87,3
  500- 47,9 14,1 48,0 37,3     0,7  148,0  4,3   43,4 56,4  24,1   128,2
  Alle 6,5 4,0 3,2 3,3     0,9 0,4 18,3  5,5   36,0 11,6  4,8   58,0
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             10,8   45,6 0,9  1,8   59,2
  200-299,9    0,5     0,7  1,1  15,7   77,6 2,9  5,2   101,3
  300-499,9    1,9     1,0 4,5 7,5  8,1   96,7 4,5  2,0   111,4
  Alle    0,7     0,5 1,1 2,3  11,8   72,9 3,2  3,3   91,2
Andre bygder                      
  100-199,9    3,9   2,2  0,2  6,2  6,9   26,4 3,6  2,1   39,0
  200-299,9    1,3   6,3  0,3  7,9  8,5   52,9 9,2  5,0   75,7
  300-499,9    1,4     1,3  2,7  6,5   60,9 14,9  4,7   87,0
  Alle    3,5   4,2  0,5  8,2  7,7   43,6 9,0  4,0   64,4
Vestlandet                      
  35-49,9         0,3  0,3  0,4   4,9 0,1  2,6   7,9
  50-99,9    0,8     0,2  0,9  3,0   12,9 1,8  3,7   21,4
  100-199,9    0,1   0,3  1,2  1,5  8,4   36,4 4,8  3,5   53,1
  200-299,9         1,2  1,2  6,0   48,7 7,5  4,7   66,9
  300-499,9             12,0   77,1 15,7  8,8   113,7
  Alle    0,1   0,1  0,8  1,1  6,9   38,9 6,2  4,3   56,3
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 8,5 0,4         8,9  9,5   34,9 8,8  4,3   57,5
  200-299,9 14,3 3,3 2,7 0,1       20,5  4,9   40,6 18,9  5,3   69,8
  300-499,9 41,3 2,7 9,9 0,5      3,5 58,0  7,2   40,5 24,5  6,1   78,3
  Alle 27,6 3,1 4,0 0,7      1,0 36,4  7,3   40,8 18,9  7,0   74,0
Andre bygder                      
  100-199,9 0,5        1,3  1,8  4,2   45,7 8,3  5,8   64,1
  200-299,9 1,3 0,2       1,0  2,5  9,0   55,1 14,7  4,3   83,1
  300-499,9 0,5  0,3        0,8  3,0   89,9 26,3  8,4   127,5
  Alle 0,8 0,1 0,1      0,8  1,8  5,6   62,5 15,8  6,1   90,0
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,2     0,2  0,3  6,0   16,6 1,7  3,8   28,1
  100-199,9 0,1   0,7     1,9  2,7  5,5   35,9 7,1  3,7   52,1
  200-299,9    3,2     0,5  3,7  4,7   50,0 7,2  4,3   66,2
  300-499,9    0,6       0,6  7,6   70,2 13,7  7,3   98,7
  Alle    1,6     0,7  2,4  5,8   50,4 9,5  4,9   70,6
Alle bruk                      
  35-49,9         0,2  0,2  1,8   3,5   1,9   7,3
  50-99,9 1,1   2,7     0,3  4,1  3,4   13,6 2,2  2,9   22,1
  100-199,9 2,1 1,1 1,6 1,1   0,3  0,8 0,1 7,2  6,2   31,1 6,0  3,6   46,9
  200-299,9 5,8 2,1 2,2 3,1   0,6  0,5 0,2 14,5  7,4   45,3 11,8  5,3   69,8
  300-499,9 15,7 5,7 12,3 3,8   0,6  0,4 3,0 41,4  7,0   54,3 23,0  7,9   92,3
  500- 62,3 17,6 68,4 35,9   5,9  0,1 8,9 199,1  8,2   45,1 59,6  24,2   137,1
  Alle 11,0 3,7 9,4 5,1   0,9  0,5 1,5 32,0  6,7   40,3 15,5  6,6   69,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015