Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 16,7 2,5 6,4 6,3      0,3 32,2  9,4   7,8 10,3  6,5   34,0
  200-299,9 20,2 8,6 12,5 7,6      2,7 51,5  8,6   20,6 20,7  7,5   57,4
  300-499,9 29,6 12,1 32,4 12,9   1,0   14,4 102,4  6,5   21,7 39,8  13,3   81,2
  500- 67,6 29,0 106,5 44,7   17,3   12,1 277,1  8,3   31,1 78,6  27,7   145,7
  Alle 33,5 13,2 40,3 18,1   4,5   8,2 117,9  7,9   20,3 38,2  13,9   80,3
Andre bygder                      
  50-99,9         0,7  0,7  2,0   14,9 3,1  0,4   20,4
  100-199,9 0,5 2,9 0,2      1,1 0,1 4,7  5,0   27,2 6,0  3,2   41,3
  200-299,9 6,2 0,3 0,7 1,0     0,4  8,7  4,2   34,1 9,4  3,6   51,3
  300-499,9 1,9 5,1 4,6 5,3     1,2 0,4 18,5  7,0   56,0 9,9  4,7   77,7
  500- 44,0 6,7 21,7 24,0       96,4  8,9   63,6 53,4  15,3   141,2
  Alle 5,7 2,8 2,9 3,2     0,8 0,1 15,6  5,3   36,4 11,3  4,4   57,4
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             8,0   41,5 0,6  3,9   53,9
  200-299,9    0,1   2,9    2,9  15,4   71,5 6,3  3,5   96,6
  300-499,9 3,0   1,0     0,1 10,0 14,1  12,1   99,2 3,2  3,9   118,5
  Alle 1,0   0,3   0,8   3,2 5,3  12,2   71,1 3,2  3,7   90,1
Andre bygder                      
  50-99,9    1,1   0,8    1,9  2,5   7,0 3,4  3,0   15,8
  100-199,9    4,4   1,9  0,2  6,6  7,4   25,0 3,1  1,0   36,6
  200-299,9    1,5   4,8    6,2  9,0   44,4 16,3  4,8   74,4
  300-499,9    5,0     0,9  5,9  7,7   51,7 14,2  4,8   78,4
  Alle    4,7   3,4  0,4  8,4  7,9   36,4 10,7  3,7   58,8
Vestlandet                      
  35-49,9         0,2  0,2  0,8   3,8 0,5  3,7   8,9
  50-99,9    1,1     0,7  1,8  1,9   9,8 2,6  4,1   18,3
  100-199,9       0,3  0,6  1,0  8,0   35,5 5,0  4,0   52,5
  200-299,9       0,2  0,6  0,8  7,2   46,5 5,2  5,3   64,2
  300-499,9         0,5  0,5  11,3   73,1 13,8  5,0   103,1
  Alle    0,2   0,1  0,6  0,9  7,1   41,0 6,3  4,5   58,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 7,7   0,6       8,4  11,8   30,5 10,5  5,7   58,5
  200-299,9 12,7 4,5  0,5     0,7  18,4  6,2   37,6 17,5  6,3   67,6
  300-499,9 60,8 0,9 0,7 0,1      1,9 64,4  7,3   39,3 23,5  10,5   80,6
  Alle 37,1 3,7 0,2 0,6     0,3 0,6 42,6  8,3   36,9 19,5  8,7   73,4
Andre bygder                      
  100-199,9 1,6          1,6  5,0   47,9 9,7  5,7   68,3
  200-299,9 1,0        0,6  1,6  8,5   57,8 16,1  5,2   87,6
  300-499,9 0,5  0,5 0,1     0,9 0,1 2,1  5,4   84,0 27,2  8,4   125,0
  Alle 3,6  0,2      0,5  4,4  6,0   65,7 18,4  6,6   96,7
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,3     0,1  0,3  1,6   13,5 1,4  2,4   19,0
  100-199,9    0,3     1,2  1,5  4,4   34,8 5,0  2,8   46,9
  200-299,9    3,9     0,6  4,5  4,5   49,6 8,2  4,9   67,2
  300-499,9    1,3       1,4  7,6   66,1 14,4  5,9   94,0
  Alle    2,1     0,5  2,6  5,5   50,9 9,9  4,5   70,9
Alle bruk                      
  35-49,9         0,1  0,1  7,8   2,3 0,3  2,2   12,6
  50-99,9 0,7   1,5   0,1  0,4  2,7  1,9   10,5 2,3  2,9   17,7
  100-199,9 2,8 1,1 0,8 1,4   0,3  0,6 0,1 6,9  7,0   29,7 6,2  3,9   46,7
  200-299,9 5,6 1,9 2,0 2,3   0,6  0,4 0,4 13,2  7,0   42,3 12,1  5,2   66,7
  300-499,9 14,6 4,0 9,3 4,8   0,3  0,4 4,8 38,1  7,7   53,9 21,9  8,1   91,5
  500- 57,1 19,0 63,5 30,7   11,1  0,1 6,8 188,2  9,7   55,2 62,1  21,3   148,3
  Alle 11,3 3,5 8,9 5,1   1,3  0,4 1,9 32,5  7,1   39,9 16,5  6,8   70,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015