Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  35-49,9             6,1    0,3  2,3   8,6
  100-199,9 16,9 4,1 6,1 7,4      0,4 34,9  5,8   9,2 13,4  8,6   37,0
  200-299,9 6,3 6,7 10,3       0,8 24,0  5,0   21,7 15,8  9,7   52,3
  300-499,9 33,5 13,5 44,1 16,7   0,7   16,6 125,2  7,5   22,3 30,2  14,2   74,2
  500- 52,4 34,0 145,1 27,5   0,2  0,2 12,0 271,4  9,6   34,4 81,7  29,8   155,5
  Alle 28,0 14,9 53,6 13,8   0,3   8,4 119,0  7,0   21,7 35,8  15,6   80,1
Andre bygder                      
  50-99,9         0,3  0,3  1,4   12,1 2,2  1,2   16,9
  100-199,9 0,8 2,2 1,1      0,6  4,7  5,9   31,1 6,1  2,1   45,3
  200-299,9 1,9 3,7 3,5      0,1  9,3  5,0   37,1 10,0  5,5   57,6
  300-499,9 3,7 7,1 5,1 6,8     0,9  23,6  6,1   61,7 12,5  3,9   84,2
  500- 33,9 9,6 15,9 26,3     0,5 5,4 91,7  9,5   84,8 45,7  10,8   150,7
  Alle 4,9 4,2 3,9 4,1     0,5 0,5 18,2  5,8   43,1 12,0  4,0   64,9
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             6,1   49,0 1,2  1,9   58,2
  200-299,9       12,9    12,9  12,7   74,6 10,6  9,6   107,5
  300-499,9 5,5        0,1  5,6  16,5   107,1 6,8  5,7   136,0
  Alle 1,6   0,5   3,7    5,8  11,8   74,2 5,9  6,2   98,1
Andre bygder                      
  100-199,9    1,7       1,7  7,2   28,3 6,7  2,6   44,8
  200-299,9             8,5   45,4 7,7  3,7   65,4
  300-499,9    7,1     0,4  7,6  9,6   62,6 21,0  5,4   98,6
  Alle    3,2   1,1  0,2  4,4  8,3   41,7 12,3  4,3   66,6
Vestlandet                      
  35-49,9             0,2   3,8 0,5  3,3   7,8
  50-99,9         0,9  0,9  1,4   8,6 2,4  4,9   17,2
  100-199,9       0,2  0,8  1,0  6,4   35,1 4,0  4,5   50,0
  200-299,9         1,2  1,2  8,8   52,8 8,0  6,1   75,8
  300-499,9         0,8  0,8  9,1   54,6 12,8  4,3   80,8
  Alle       0,1  0,8  0,9  6,5   41,3 6,9  4,9   59,5
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 4,3   0,1       4,4  16,5   23,1 8,2  3,7   51,5
  200-299,9 15,2 4,6 1,0 0,4     0,5  21,7  5,9   26,5 20,6  4,9   57,9
  300-499,9 33,7 3,6 3,1        40,4  8,2   37,2 23,9  9,3   78,5
  Alle 28,5 4,1 1,5 0,1     0,1 0,1 34,5  9,2   30,5 19,3  6,7   65,6
Andre bygder                      
  100-199,9 1,0   0,1     1,0  2,1  5,9   51,8 9,9  5,9   73,4
  200-299,9         1,1  1,1  6,6   57,4 15,6  3,5   83,1
  300-499,9 0,4  0,3 0,4       1,1  7,4   82,2 24,5  8,8   122,9
  Alle 3,0  0,1 0,2     0,6  3,9  6,6   67,0 17,8  6,9   98,4
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,3       0,3  4,2   11,1 0,5  3,4   19,2
  100-199,9    0,3     1,4  1,6  4,3   34,2 4,2  3,3   45,9
  200-299,9    4,1     0,8  4,9  5,0   52,8 7,2  5,4   70,4
  300-499,9    0,8       0,8  7,6   69,4 17,0  7,2   101,1
  Alle    2,2     0,7  2,9  6,1   54,1 10,5  5,3   76,1
Alle bruk                      
  35-49,9    0,3       0,3  3,8   1,9 0,9  2,9   9,4
  50-99,9 0,8   1,8   0,1  0,4 0,1 3,2  1,8   8,5 2,6  3,0   15,9
  100-199,9 2,5 1,0 1,0 1,1     0,6 0,1 6,2  6,5   32,0 6,5  4,1   49,1
  200-299,9 2,8 2,1 2,4 0,9   0,8  0,5 0,1 9,6  6,6   43,6 11,4  6,2   67,7
  300-499,9 12,9 4,8 12,1 5,9   0,2  0,3 4,1 40,4  8,3   54,2 20,4  8,2   91,1
  500- 43,9 21,0 81,1 20,6   1,1  0,2 7,4 175,4  11,0   66,3 62,4  21,6   161,3
  Alle 9,2 4,2 12,1 4,3   0,4  0,4 1,9 32,5  7,1   42,1 16,6  7,4   73,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015