Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 15,7          15,7      4,8  2,5   7,3
  100-199,9 16,2 8,1 5,2 8,3   0,3   0,4 38,5  3,7   6,4 11,8  7,8   29,6
  200-299,9 23,0 7,8 17,6 0,2   10,0   0,9 59,6  7,6   21,5 24,0  8,9   62,0
  300-499,9 25,9 14,5 22,7 1,3      1,3 65,7  13,1   36,8 39,0  11,5   100,4
  500- 101,3 38,7 105,3 42,0   16,1   6,4 309,8  11,3   38,0 84,2  24,5   158,0
  Alle 41,7 17,2 38,1 12,3   6,3   2,3 117,9  9,3   26,7 40,5  13,0   89,6
Andre bygder                      
  50-99,9         1,5  1,5  2,8   20,3 4,5  2,0   29,6
  100-199,9 1,3 1,5 4,3      1,1  8,2  5,2   34,6 9,0  3,1   51,9
  200-299,9 0,3 2,9 2,1 1,8     1,1  8,1  7,6   49,4 12,2  5,0   74,2
  300-499,9 0,2 4,8 2,6 2,2     1,2  11,0  10,7   83,0 24,1  5,1   122,8
  500- 62,3 11,8 28,8 17,6     0,5  121,0  11,4   134,8 64,0  21,1   231,3
  Alle 8,4 3,8 6,1 3,2     1,1  22,6  7,7   60,8 19,7  6,3   94,5
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    0,1       0,1  18,4   56,6 3,3  7,0   85,4
  200-299,9             28,6   85,6 7,9  7,0   129,1
  300-499,9             22,3   110,8 5,3  4,6   142,9
  500-             25,1   177,7 22,0  11,0   235,8
  Alle             23,7   90,0 7,3  6,6   127,6
Andre bygder                      
  100-199,9  0,2  1,6   3,0    4,7  8,5   27,3 4,0  1,9   41,7
  200-299,9    1,0       1,0  9,6   52,9 5,0  5,2   72,7
  300-499,9             16,1   76,9 19,1  6,1   118,2
  500-    28,8   1,0    29,8  7,2   87,5 20,2  8,1   123,0
  Alle  0,1  3,7   1,1    4,8  10,8   52,6 10,1  4,7   78,2
Vestlandet                      
  35-49,9             1,0   3,8 2,5  4,6   12,0
  50-99,9         1,1  1,1  1,2   9,2 1,7  5,9   18,0
  100-199,9         0,3  0,3  6,7   41,1 5,9  4,0   57,6
  200-299,9         1,2  1,3  7,6   55,9 9,5  8,3   81,2
  300-499,9         1,0  1,1  17,1   76,2 18,8  9,1   121,2
  500-             17,7   201,9 28,7  2,3   250,5
  Alle         0,7  0,7  8,3   51,4 9,4  6,2   75,3
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 5,6          5,6  25,6   28,4 10,5  3,0   67,5
  200-299,9 31,5 0,9 1,6 0,5   0,2  0,4  35,1  5,5   45,0 23,5  4,9   78,9
  300-499,9 73,7 0,5 10,1 0,1      1,8 86,2  12,7   62,6 27,6  11,0   113,9
  500- 193,6 10,7  40,0       244,3  14,8   41,4 42,8  17,5   116,6
  Alle 57,6 1,5 4,3 3,9   0,1  0,2 0,6 68,2  12,1   47,9 24,5  8,0   92,4
Andre bygder                      
  100-199,9 1,1        1,2  2,4  8,4   56,3 13,1  8,9   86,7
  200-299,9 1,2          1,2  7,0   73,4 14,5  6,6   101,5
  300-499,9   0,6      2,3  2,9  9,0   108,0 24,4  9,6   151,0
  500- 39,2          39,2  7,1   147,3 32,8  13,0   200,1
  Alle 6,2  0,2      1,3  7,7  8,2   94,5 20,9  9,3   133,0
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,3       0,3  2,9   18,5 1,5     22,9
  100-199,9    9,7       9,7  2,8   37,9 4,7  5,4   50,8
  200-299,9    0,5       0,6  7,8   72,5 15,1  6,3   101,7
  300-499,9    0,3     0,1  0,4  8,2   73,9 15,3  3,3   100,8
  500-    1,2     1,2  2,4  15,1   145,4 28,1  6,6   195,2
  Alle    2,1     0,2  2,3  7,5   71,5 13,9  4,7   97,7
Alle bruk                      
  35-49,9             9,3   2,1 1,4  4,8   17,6
  50-99,9 2,4   0,1     0,7  3,2  1,8   11,1 2,6  3,4   18,9
  100-199,9 3,0 1,5 1,6 2,3   0,4  0,4 0,1 9,4  7,3   33,7 7,6  4,7   53,3
  200-299,9 8,0 2,1 4,0 0,6   2,0  0,5 0,2 17,3  8,9   52,0 14,9  6,7   82,6
  300-499,9 13,6 4,1 6,9 0,6     0,5 0,5 26,2  12,9   71,2 24,5  8,0   116,6
  500- 66,1 18,8 49,0 24,8   6,9  0,2 2,7 168,5  12,4   93,4 57,7  17,6   181,1
  Alle 15,5 4,6 9,8 4,2   1,5  0,4 0,6 36,5  9,7   55,1 20,5  7,8   93,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015