Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 19,7          19,7      4,7  3,3   8,0
  100-199,9 26,6 3,8 4,3       0,2 34,9  6,6   6,6 14,7  10,0   37,9
  200-299,9 30,1 4,9 27,3 6,2     0,2  68,7  17,6   22,8 28,2  13,4   82,0
  300-499,9 21,0 5,2 29,5 3,4   6,5   4,5 70,0  10,9   33,5 49,3  18,8   112,4
  500- 123,5 39,0 119,3 62,6   3,9   6,8 355,1  15,3   48,1 119,4  25,0   207,7
  Alle 51,2 13,9 48,3 19,4   3,2   3,3 139,4  12,2   29,6 56,8  17,3   116,0
Andre bygder                      
  50-99,9         1,5  1,5  3,8   23,7 5,8  2,5   35,8
  100-199,9 2,8 5,6 0,2 14,8     0,6  24,0  3,7   28,0 12,1  7,0   50,8
  200-299,9    0,8     2,2 0,1 3,0  7,2   46,9 8,6  5,9   68,6
  300-499,9 5,2 4,0 4,3 3,0     0,2  16,7  11,1   80,7 29,1  6,4   127,2
  500- 40,3 3,1 18,0 19,5     0,8  81,7  10,3   108,7 57,2  14,1   190,3
  Alle 8,0 3,1 3,8 7,8     0,9  23,7  7,6   58,4 22,0  7,3   95,2
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             35,5   38,0 7,8  11,7   93,0
  200-299,9    5,0   20,0    25,0  18,9   60,2 15,9  12,5   107,5
  300-499,9    2,8       2,8  34,1   114,6 6,9  10,5   166,0
  500-         1,7 1,1 2,8  26,3   176,9 20,0  14,5   237,7
  Alle    2,3   5,7  0,3 0,2 8,5  28,0   87,9 11,1  19,9   146,9
Andre bygder                      
  100-199,9             5,9   27,7 7,7  3,0   44,2
  200-299,9             14,4   40,6 4,9  5,9   65,8
  300-499,9    4,2       4,2  20,4   73,8 21,9  9,5   125,5
  500-    3,7   0,4    4,0  17,6   88,2 21,1  3,7   130,6
  Alle    1,9   5,1    7,1  13,6   53,1 13,4  6,6   86,8
Vestlandet                      
  35-49,9             0,1   3,7 1,9  0,9   6,5
  50-99,9         0,1 0,8 0,9  1,4   7,1 4,1  7,2   19,7
  100-199,9             9,3   47,6 6,3  6,7   70,0
  200-299,9         0,8  0,8  12,8   51,6 13,4  6,8   84,7
  300-499,9    0,6     0,8  1,4  16,3   86,8 25,1  11,6   139,8
  500-         1,3  1,3  12,4   159,2 47,7  8,5   227,8
  Alle    0,1     0,5 0,1 0,7  10,5   56,4 14,1  7,8   88,7
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 10,2          10,2  23,3   34,2 7,4  5,6   70,6
  200-299,9 17,0 2,6  0,2   0,2    19,9  5,4   33,0 18,8  8,3   65,5
  300-499,9 67,3  6,7        74,0  13,7   77,1 43,5  18,4   152,7
  500- 139,0 15,2  20,0       174,3  14,1   84,3 82,4  8,6   189,5
  Alle 52,2 2,0 3,4 1,8       59,4  13,1   59,6 35,1  12,9   120,7
Andre bygder                      
  200-299,9 1,6        0,9  2,5  8,4   81,7 19,7  9,3   119,1
  300-499,9 0,1          0,1  10,3   102,8 26,6  10,5   150,1
  500- 28,2        3,9  32,1  17,9   174,0 57,8  18,0   267,7
  Alle 4,2        0,8  4,9  10,4   98,8 26,4  10,9   146,5
Nord-Norge                      
  100-199,9             5,5   28,8 4,6  6,3   45,2
  200-299,9    0,6     2,2  2,9  7,4   59,8 10,8  6,8   84,9
  300-499,9    0,7     0,2  0,9  11,2   92,1 15,8  8,8   127,9
  500-         0,1  0,1  20,4   144,7 39,8  10,8   215,8
  Alle    0,5     0,8  1,3  10,2   76,7 15,5  7,8   110,3
Alle bruk                      
  35-49,9       21,2    21,2  6,0   2,0 2,9  29,0   39,8
  50-99,9 3,1   0,2     0,3 0,4 4,0  2,4   9,2 4,5  5,3   21,3
  100-199,9 5,4 1,7 0,7 2,9     0,1  10,9  9,0   31,7 9,0  7,1   56,8
  200-299,9 6,8 1,1 4,9 1,7   1,5  0,9  16,9  11,5   49,2 15,7  8,6   85,0
  300-499,9 13,3 1,6 7,7 1,8   1,4  0,2 1,0 27,1  14,4   76,3 30,5  12,5   133,6
  500- 60,6 16,0 48,2 28,0   1,6  0,5 2,7 157,6  16,1   97,5 72,3  16,2   202,2
  Alle 16,5 3,6 11,2 5,9   1,6  0,4 0,8 39,9  12,0   58,7 26,9  11,1   108,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015