Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 19,6 2,7 2,5      0,2 0,1 25,0  4,2   10,3 11,1  14,8   40,5
  200-299,9 45,3 13,8 19,5 5,5       84,1  17,2   14,9 24,6  16,5   73,2
  300-499,9 24,8 11,0 16,7       3,7 56,3  12,3   37,2 43,3  20,9   113,7
  500- 124,6 25,4 101,1 50,4   3,4   8,9 313,8  16,2   54,6 98,5  45,8   215,1
  Alle 59,1 14,4 41,4 17,1   1,1   4,0 137,1  13,5   33,0 50,9  27,1   124,3
Andre bygder                      
  50-99,9         0,3  0,3  16,1   28,8 6,0  3,2   54,0
  100-199,9 5,4 2,2 0,8 12,7     0,4  21,5  5,6   27,8 8,3  7,5   49,2
  200-299,9    6,2     1,8 0,1 8,1  7,7   45,6 10,5  8,1   71,9
  300-499,9 5,9 5,5 1,9 1,7     0,2  15,3  9,3   86,4 20,8  9,1   125,6
  500- 73,5 3,9 4,4 100,6     0,6  183,0  12,9   125,4 71,2  36,0   245,6
  Alle 13,5 2,9 1,4 19,3     0,7  37,8  8,7   63,8 21,3  11,8   105,7
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             30,0   33,2 6,8  16,1   86,0
  200-299,9    3,5   8,3    11,8  22,7   54,2 13,8  16,5   107,2
  300-499,9    0,2       0,2  32,6   132,5 8,7  11,5   185,4
  500-          6,7 6,7  39,9   144,3 22,2  10,9   217,3
  Alle    1,2   2,6   0,8 4,5  29,9   88,5 11,1  22,9   152,4
Andre bygder                      
  100-199,9    0,5       0,5  3,9   25,9 3,4  6,0   39,2
  200-299,9             5,6   52,4 10,1  8,6   76,8
  300-499,9          0,4 0,4  19,2   77,2 16,6  8,6   121,6
  500-    10,5   1,9    12,4  24,0   88,8 20,9  8,2   141,9
  Alle    2,0   5,7   0,1 7,9  13,7   58,8 12,2  8,2   92,9
Vestlandet                      
  35-49,9             0,1   4,4 2,5  3,0   10,0
  50-99,9         0,4 0,5 0,8  1,2   11,2 3,3  7,7   23,4
  100-199,9             8,6   44,2 6,2  4,9   63,8
  200-299,9 0,9   0,3     1,0  2,2  16,3   61,6 12,3  13,0   103,1
  300-499,9         1,0  1,0  12,7   89,7 20,7  11,0   134,0
  500-         1,8  1,8  12,1   177,7 54,5  8,8   253,1
  Alle 0,2   0,1     0,6 0,1 1,0  10,1   59,7 13,1  8,6   91,5
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 5,0   0,1   0,1    5,2  5,5   39,6 17,9  11,0   74,0
  300-499,9 54,7  2,6        57,3  13,5   87,6 36,0  20,3   157,4
  500- 78,7 4,2  35,0       117,9  24,2   100,4 53,3  23,7   201,6
  Alle 44,5 0,9 1,1 7,6       54,1  14,8   72,6 33,2  17,8   138,4
Andre bygder                      
  200-299,9 1,0        0,7  1,7  9,7   78,7 19,8  12,7   120,9
  300-499,9 10,3        0,5  10,7  16,6   114,6 37,0  14,3   182,5
  500- 33,6        2,1  35,6  20,8   226,1 50,3  13,4   310,6
  Alle 10,0        0,7  10,8  15,5   109,1 29,3  12,7   166,6
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,4     0,6  0,9  6,5   37,6 7,4  6,9   58,3
  200-299,9    4,3     2,5  6,8  6,8   67,8 13,7  9,2   97,4
  300-499,9    0,8     0,5  1,2  15,4   109,9 18,3  9,8   153,4
  500-             20,9   151,7 37,8  13,9   224,3
  Alle    1,5     0,9  2,4  12,3   90,8 17,9  9,6   130,5
Alle bruk                      
  35-49,9       19,4    19,4  6,8   4,2 1,8  30,5   43,3
  50-99,9 1,3        0,3 0,3 1,8  8,1   14,0 3,3  8,8   34,2
  100-199,9 5,7 0,9 0,6 2,8     0,2  10,3  8,6   31,1 7,5  8,0   55,2
  200-299,9 8,6 2,4 3,4 2,7   0,7  0,9  18,8  12,2   51,5 15,8  12,3   91,8
  300-499,9 12,3 3,0 3,9 0,4     0,3 0,8 20,6  15,1   85,8 26,6  13,5   141,1
  500- 68,8 11,2 41,5 37,1   1,6  0,3 3,9 164,4  18,9   104,0 67,4  29,4   219,7
  Alle 19,1 3,7 9,3 7,7   0,9  0,4 0,9 42,1  13,3   65,0 25,8  15,1   119,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015