Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 20,2  1,0        21,2  16,7   0,6 5,5  20,1   42,8
  100-199,9 14,7 0,7 10,2      0,4  26,0  8,9   9,6 16,7  9,5   44,6
  200-299,9 25,0 18,2 31,5 13,6      4,4 92,6  15,5   15,1 28,8  15,1   74,5
  300-499,9 14,7 10,7 42,4       5,2 73,0  13,5   41,2 48,1  16,2   119,0
  500- 126,3 30,4 206,7 59,9   12,1  0,1 23,5 459,0  11,9   70,2 127,0  51,4   260,5
  Alle 55,4 17,0 90,6 23,3   4,2  0,1 10,4 201,0  13,0   39,8 65,2  27,3   145,2
Andre bygder                      
  100-199,9 2,7 4,3 6,6 9,9     0,7  24,2  4,2   37,2 9,8  5,0   56,3
  200-299,9  0,3  1,7     1,9 0,1 4,0  7,6   54,3 20,2  7,5   89,7
  300-499,9 3,2 3,8 5,9 36,9     0,3  50,1  12,5   103,7 24,5  8,7   149,4
  500- 40,5 9,2 28,6 97,1     0,6  176,0  16,2   101,5 68,7  26,1   212,5
  Alle 8,8 4,0 8,6 32,2     0,8  54,4  9,9   73,8 26,9  10,4   121,0
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  35-49,9             11,4   3,1 0,3  112,7   127,5
  100-199,9       17,9    17,9  21,4   35,9 8,6  16,8   82,7
  200-299,9             32,0   82,3 4,9  10,3   129,4
  300-499,9    0,2       0,2  29,0   148,4 7,6  9,9   194,9
  500-          19,6 19,6  37,1   167,3 15,4  14,1   234,0
  Alle    0,1   2,4   2,7 5,2  28,0   105,2 7,4  22,0   162,6
Andre bygder                      
  100-199,9    2,6   2,7    5,3  4,7   29,7 9,6  8,0   52,1
  200-299,9             13,2   67,7 7,5  8,1   96,5
  300-499,9          0,8 0,8  17,5   91,7 16,0  7,1   132,3
  500-    10,9   3,0    13,9  29,0   121,3 18,2  4,3   172,9
  Alle    2,3   1,0   0,2 3,6  15,1   71,6 11,8  7,8   106,3
Vestlandet                      
  35-49,9             0,7   4,0 3,6  4,0   12,3
  50-99,9         0,2 0,4 0,6  0,8   10,0 1,5  6,6   18,9
  100-199,9         0,2 0,4 0,6  10,4   56,6 7,5  5,2   79,7
  200-299,9 0,2        1,0  1,1  15,0   72,6 12,3  9,5   109,4
  300-499,9         1,1  1,1  15,4   99,0 17,5  7,8   139,7
  500-             14,5   205,5 53,3  7,8   281,0
  Alle         0,6 0,1 0,8  11,2   71,7 13,3  7,3   103,5
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 12,1          12,1  28,6   33,3 15,7  18,2   95,7
  200-299,9 26,9 0,9     0,3    28,1  13,0   40,7 28,4  12,4   94,5
  300-499,9 80,2  11,5        91,7  22,8   94,7 44,1  19,3   181,0
  500- 80,3 6,0  12,0       98,2  16,2   126,0 59,8  20,8   222,8
  Alle 58,9 1,5 4,9 2,5   0,1    67,8  19,0   80,4 40,1  17,4   156,9
Andre bygder                      
  200-299,9 0,9   0,1     0,9  1,9  7,7   94,2 14,3  7,9   124,0
  300-499,9             14,7   131,9 39,8  12,1   198,5
  500- 29,6        2,0  31,6  23,0   246,0 63,8  12,7   345,4
  Alle 4,5        0,6  5,1  14,0   127,6 31,5  10,5   183,5
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,4     0,5  0,9  2,6   41,9 5,6  3,7   53,8
  200-299,9    4,5     2,5  7,0  6,0   80,6 11,0  7,8   105,4
  300-499,9    0,2     0,5  0,7  13,6   120,0 17,5  6,9   158,0
  500-    0,2     0,3  0,5  26,0   203,4 38,6  11,3   279,3
  Alle    1,3     1,0  2,3  11,7   109,5 17,2  7,2   145,7
Alle bruk                      
  35-49,9             8,6   2,7 1,9  32,8   46,1
  50-99,9 4,2  0,2      0,1 0,2 4,8  4,4   13,1 2,9  8,4   28,8
  100-199,9 3,8 1,0 3,2 2,5   1,2  0,3 0,1 12,2  8,9   37,2 9,9  7,2   63,2
  200-299,9 6,7 3,1 5,2 3,0     0,9 0,7 19,6  12,9   61,8 16,5  9,9   101,1
  300-499,9 11,5 2,5 9,6 5,9     0,3 1,0 30,6  16,3   99,0 28,4  11,1   154,8
  500- 63,8 13,7 84,8 39,2   5,0  0,3 10,1 216,9  18,1   123,5 78,8  29,2   249,5
  Alle 18,0 4,3 20,7 10,4   1,1  0,4 2,4 57,3  13,8   77,4 29,8  14,0   134,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015