Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 22,8          22,8  10,1   1,2 10,1  17,9   39,3
  100-199,9 22,7 6,0 3,2 0,1   0,9  0,3  33,2  9,9   10,7 15,5  9,9   46,0
  200-299,9 25,5 22,0 33,9 12,2      11,4 105,0  19,4   18,7 28,8  14,1   81,1
  300-499,9 15,0 11,9 36,2 0,3       63,3  11,8   49,4 50,6  20,8   132,7
  500- 133,0 41,9 275,1 53,9   25,8  0,2 30,0 559,9  18,8   80,4 148,1  56,2   303,5
  Alle 60,1 23,1 113,4 21,5   9,2  0,1 12,9 240,3  15,4   46,2 73,5  30,2   165,3
Andre bygder                      
  100-199,9 3,7 0,4 5,5 8,9     1,0 2,4 22,0  3,1   33,1 12,7  5,5   54,4
  200-299,9  0,5  0,4     1,4 0,3 2,6  13,0   65,2 18,1  8,3   104,6
  300-499,9 3,7 8,3 6,3 12,8     1,7  32,8  11,1   98,3 25,7  8,8   143,9
  500- 52,3 12,6 43,1 72,9     0,3  181,2  15,8   142,1 90,4  26,1   274,3
  Alle 12,6 5,7 12,2 21,3     1,2 0,6 53,6  10,4   83,9 33,7  11,3   139,4
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  200-299,9          0,8 0,8  40,4   86,3 4,3  7,6   138,6
  300-499,9             17,6   174,4 7,4  9,2   208,6
  500-          5,4 5,4  49,2   230,2 19,9  9,9   309,2
  Alle       2,4   1,2 3,7  31,4   132,3 8,6  19,9   192,2
Andre bygder                      
  100-199,9    1,8      9,9 11,8  4,2   42,0 5,3  4,5   56,0
  200-299,9             11,2   80,6 7,6  9,1   108,4
  300-499,9             19,7   101,8 13,3  6,4   141,2
  500-    0,6   1,8    2,3  26,7   135,7 26,1  11,8   200,3
  Alle    0,5   1,7   2,0 4,2  15,0   84,0 11,8  7,8   118,6
Vestlandet                      
  35-49,9             0,5   4,0 0,8  0,2   5,5
  50-99,9         0,2  0,2  1,1   8,7 3,4  7,0   20,3
  100-199,9         0,2 0,4 0,7  10,5   45,9 6,1  6,2   68,7
  200-299,9         0,7  0,7  13,5   77,5 11,8  10,4   113,0
  300-499,9    0,7     0,9  1,6  21,2   124,9 30,9  10,8   187,8
  500-             19,9   204,9 41,0  8,6   274,3
  Alle    0,2     0,5 0,1 0,8  12,9   78,3 15,7  8,4   115,3
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 8,4          8,4  31,5   24,6 9,9  9,8   75,8
  200-299,9 27,9 0,7  0,2     0,8  29,7  11,1   51,1 35,0  14,3   111,4
  300-499,9 81,4 1,3 10,8        93,6  21,0   92,7 45,1  17,8   176,6
  500- 35,0   6,3      1,3 42,7  14,8   168,4 64,4  29,5   277,0
  Alle 50,9 0,8 4,8 1,2     0,2 0,3 58,2  18,1   89,0 42,2  18,1   167,4
Andre bygder                      
  200-299,9 1,2   0,1     1,1  2,3  7,7   91,1 17,7  7,9   124,5
  300-499,9             15,6   142,4 38,7  10,4   207,1
  500- 31,2        2,4  33,6  19,0   269,3 59,0  12,5   359,8
  Alle 4,7        0,7  5,4  14,2   137,2 32,7  9,6   193,8
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,2     1,1  1,3  4,9   42,9 8,0  4,0   59,8
  200-299,9    2,6     3,2  5,9  7,4   84,4 11,8  7,9   111,4
  300-499,9    0,1     0,6  0,7  14,0   110,8 10,7  6,9   142,3
  500-    0,3     0,3  0,6  24,8   204,6 49,8  15,6   294,8
  Alle    0,8     1,3  2,1  12,6   109,4 18,1  8,3   148,4
Alle bruk                      
  35-49,9       6,1    6,1  8,2   2,7 1,5  35,3   47,8
  50-99,9 4,4      4,1  0,1  8,6  3,7   10,7 5,2  8,8   28,3
  100-199,9 5,4 1,2 1,7 2,1   0,2  0,5 1,8 13,0  9,7   34,9 9,7  6,6   60,9
  200-299,9 6,8 3,8 5,7 2,5     0,9 2,0 21,8  14,6   67,4 17,1  10,1   109,2
  300-499,9 11,9 3,3 7,9 2,2     0,5  25,9  16,1   106,4 29,4  11,7   163,6
  500- 62,1 17,5 109,2 31,8   9,8  0,3 11,6 242,3  21,4   145,3 89,9  32,1   288,7
  Alle 18,8 5,7 25,6 7,9   2,2  0,5 3,1 63,7  15,0   86,1 33,2  14,9   149,2