Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 45,4 5,5 20,0 1,4     0,4  72,7  8,3   4,0 15,4  10,3   38,1
  200-299,9 36,1 29,5 52,2 19,1   7,8   6,5 151,4  13,6   17,4 25,3  15,5   71,7
  300-499,9 14,8 10,2 38,5 0,6      1,8 65,9  15,5   49,3 39,4  19,8   124,0
  500- 140,8 43,6 198,6 59,6   43,2  0,1 30,4 516,3  12,1   83,7 134,4  43,8   274,0
  Alle 67,6 24,5 93,8 25,1   16,8  0,1 12,5 240,4  13,2   47,2 65,7  25,9   152,0
Andre bygder                      
  100-199,9  0,6 6,4      1,1 0,2 8,3  5,0   36,1 9,4  5,9   56,4
  200-299,9  1,1       2,7  3,8  8,4   64,0 13,9  9,0   95,3
  300-499,9 5,1 3,7 3,0 29,4     1,0  42,2  9,5   96,4 25,6  10,8   142,4
  500- 48,2 11,4 23,9 38,4     0,5  122,4  17,8   146,5 71,4  28,4   264,1
  Alle 13,3 4,3 8,2 18,6     1,2  45,7  10,3   87,5 30,3  13,5   141,6
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    2,3   33,4    35,7  28,0   41,3 6,8  22,2   98,3
  200-299,9             36,1   101,2 5,2  8,6   151,1
  300-499,9             31,7   171,1 6,1  7,6   216,6
  500-          2,5 2,5  44,3   193,4 10,1  17,9   265,7
  Alle    0,3   3,8   1,3 5,3  33,6   128,1 6,2  23,6   191,4
Andre bygder                      
  100-199,9       1,1   3,8 4,9  7,5   31,1 5,3  4,8   48,7
  200-299,9             9,5   69,2 7,1  5,7   91,5
  300-499,9    7,7       7,7  18,4   109,7 19,0  12,2   159,4
  500-    1,2   0,4    1,6  24,1   138,6 22,6  5,0   190,3
  Alle    2,7   0,3   0,7 3,7  15,1   85,3 13,4  7,3   121,2
Vestlandet                      
  35-49,9             0,4   4,9 5,2  3,5   13,9
  50-99,9         0,1  0,1  1,0   9,5 0,7  6,5   17,7
  100-199,9         0,2  0,3  12,8   46,6 5,8  7,3   72,6
  200-299,9         0,7  0,7  11,4   76,3 11,0  10,7   109,5
  300-499,9    0,2     0,9  1,1  15,8   120,8 25,7  12,4   174,7
  500-             27,2   209,5 37,1  17,6   291,4
  Alle         0,5  0,5  12,5   81,7 14,5  10,1   118,8
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 39,8 1,8       1,0 0,9 43,5  10,1   40,5 37,9  17,0   105,5
  300-499,9 96,8  6,8        103,6  35,2   93,1 38,0  18,5   184,7
  500- 46,7 1,8  15,6       64,1  18,7   176,1 56,7  21,3   272,8
  Alle 66,2 0,8 3,3 3,3     0,2 0,2 73,9  25,0   94,4 40,4  18,0   177,9
Andre bygder                      
  200-299,9 1,0   0,1     1,9 0,9 3,9  8,7   102,6 14,1  6,5   131,9
  300-499,9 9,3   48,8       58,0  17,0   140,8 30,4  13,2   201,4
  500- 22,9        2,7  25,6  20,6   244,3 40,8  21,2   326,9
  Alle 7,5   20,3     1,1 0,7 29,7  14,9   134,8 24,2  11,5   185,4
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,1     1,3  1,3  5,1   45,4 7,4  5,5   63,4
  200-299,9    3,1     2,9  6,0  8,2   87,3 9,2  6,4   111,2
  300-499,9    0,7     0,2  0,9  22,7   123,0 13,4  7,7   166,8
  500-    0,6     0,4  1,1  31,1   204,0 53,4  12,1   300,6
  Alle    1,2     1,1  2,4  17,9   120,2 20,9  8,0   167,0
Alle bruk                      
  35-49,9             14,3   2,5 3,4  39,2   59,4
  50-99,9          1,6 1,6  3,5   12,5 0,5  6,2   22,8
  100-199,9 8,8 1,2 5,1 0,4   1,7  0,5 0,7 18,4  10,4   33,6 9,2  7,9   61,1
  200-299,9 8,6 4,8 8,0 3,4   1,2  1,2 1,2 28,4  11,8   68,9 14,9  9,9   105,5
  300-499,9 15,8 2,3 8,0 10,6     0,3 0,3 37,4  19,7   106,8 26,3  13,3   166,0
  500- 59,6 16,6 70,1 27,5   14,4  0,3 10,3 198,8  20,8   148,3 76,2  26,7   271,9
  Alle 21,6 5,7 20,6 10,3   3,7  0,5 2,8 65,3  15,8   89,1 30,2  14,9   150,1