Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 17,8          17,8      0,5  11,7   12,2
  100-199,9 31,3 8,5 17,5 0,2       57,5  11,1   3,9 10,4  12,6   38,0
  200-299,9 30,7 16,0 32,6 12,7   3,0   11,3 106,3  10,0   20,7 24,3  15,0   70,1
  300-499,9 24,6 9,6 41,3       2,1 77,6  15,5   54,1 42,2  21,9   133,7
  500- 121,8 48,0 261,2 64,3   51,4  0,2 45,2 592,0  18,1   96,9 119,8  60,1   294,9
  Alle 59,1 23,3 108,9 24,6   18,1  0,1 18,3 252,3  14,1   51,9 58,3  31,7   156,0
Andre bygder                      
  100-199,9  0,6 8,2 4,0     1,2  14,0  4,5   36,4 7,3  4,5   52,7
  200-299,9  2,4  0,3     2,7 3,2 8,7  13,1   51,6 15,2  9,3   89,1
  300-499,9 9,0 15,4 3,8 19,0       47,2  11,1   87,4 27,0  14,7   140,1
  500- 36,5 12,1 26,6 47,9     1,2 1,7 125,9  18,0   151,0 70,1  23,2   262,3
  Alle 12,0 8,2 9,5 18,7     1,2 1,2 50,9  12,0   84,1 31,0  13,5   140,6
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    1,4       1,4  20,5   41,4 5,6  6,7   74,2
  200-299,9             29,3   103,0 6,4  13,4   152,1
  300-499,9             26,7   139,6 3,8  7,8   177,9
  500-    1,7      2,3 3,9  66,8   261,4 13,6  19,4   361,2
  Alle    0,5   3,5   1,0 5,0  35,7   127,7 6,1  22,6   192,0
Andre bygder                      
  100-199,9    2,8      2,5 5,3  4,8   28,1 6,1  2,6   41,6
  200-299,9             9,6   53,4 17,5  16,4   96,9
  300-499,9             21,2   97,0 16,1  9,2   143,5
  500-    1,0   0,7    1,7  21,3   144,6 30,0  10,6   206,5
  Alle    0,8   0,2   0,5 1,4  14,6   80,4 17,3  9,7   122,0
Vestlandet                      
  35-49,9                4,4 6,0  4,6   14,9
  50-99,9         0,1  0,1  1,2   7,8 0,9  5,5   15,4
  100-199,9         0,5  0,5  15,0   50,7 6,3  7,0   78,9
  200-299,9       0,4  0,5  0,8  11,3   81,9 10,3  10,8   114,4
  300-499,9    0,2     1,0  1,1  14,9   116,2 25,7  13,7   170,4
  500-         0,4  0,4  21,9   227,6 55,5  27,4   332,4
  Alle    0,1   0,1  0,5  0,6  12,6   88,2 17,4  11,7   129,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 39,0 3,5         42,5  17,2   35,4 43,5  14,5   110,7
  300-499,9 114,3 6,0 4,8        125,1  26,6   79,9 35,0  21,9   163,4
  500- 49,1 0,9  16,1       66,1  21,3   157,9 71,0  32,8   283,0
  Alle 76,0 3,8 2,3 4,0       86,2  23,0   87,9 44,9  22,6   178,4
Andre bygder                      
  100-199,9             16,7   45,3 2,3  5,1   69,4
  200-299,9 16,5   0,1     1,1 1,7 19,3  9,3   81,2 17,0  10,0   117,5
  300-499,9 10,3   57,3     0,3  68,0  16,1   127,0 37,5  14,6   195,2
  500- 22,2        2,6  24,8  28,6   255,3 34,0  18,0   335,9
  Alle 13,2   25,6     0,9 0,6 40,2  15,5   122,3 27,3  12,7   177,8
Nord-Norge                      
  100-199,9    1,8     1,3  3,1  6,8   39,1 6,4  15,2   67,4
  200-299,9    0,4     3,2  3,7  11,3   76,8 9,7  5,7   103,5
  300-499,9    6,6       6,6  16,9   111,8 11,5  9,1   149,3
  500-    0,5     0,4  0,8  35,2   196,2 30,5  16,6   278,5
  Alle    2,4     1,1  3,5  19,2   115,7 15,7  11,2   161,9
Alle bruk                      
  35-49,9             9,2   2,1 3,6  40,3   55,3
  50-99,9 3,0   0,1   6,1   1,0 10,2  5,7   9,2 1,3  6,8   22,9
  100-199,9 6,0 1,6 4,6 1,4     0,5 0,3 14,4  10,8   34,7 7,7  7,9   61,2
  200-299,9 9,6 3,4 5,8 2,4   0,6  1,1 2,7 25,6  12,6   61,1 16,7  11,5   101,9
  300-499,9 21,1 4,7 8,4 10,3     0,2 0,4 45,1  17,7   97,4 27,2  15,0   157,3
  500- 46,8 16,1 80,6 28,6   15,0  0,5 13,6 201,1  24,7   160,5 68,4  32,4   286,1
  Alle 20,8 6,3 23,7 10,7   3,9  0,5 4,1 70,1  16,4   88,0 29,8  17,4   151,6