Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9                 0,5  7,2   7,7
  100-199,9 32,3 7,3 5,4 7,5      4,7 57,1  7,0   18,3 15,5  10,2   51,0
  200-299,9 58,1 5,8 34,3       11,0 109,2  16,7   14,9 34,0  17,2   82,7
  300-499,9 33,1 18,8 34,4 21,8     0,2 6,0 114,4  15,8   44,5 51,3  26,2   137,7
  500- 107,5 44,9 279,6 31,0   73,9   44,0 580,9  21,9   94,6 137,9  54,7   309,1
  Alle 61,2 22,8 112,0 17,9   25,2  0,1 19,3 258,4  16,3   50,3 70,0  31,0   167,6
Andre bygder                      
  100-199,9  0,6 9,3 0,8     1,1 1,2 13,1  4,6   42,1 5,6  6,0   58,2
  200-299,9   4,0 0,1     1,6 3,0 8,8  22,1   59,4 16,4  10,5   108,4
  300-499,9 4,5 8,0 4,5 42,4     0,1  59,5  12,4   86,5 38,5  10,3   147,7
  500- 24,5 8,7 32,1 66,9     1,2  133,3  20,3   173,0 83,4  26,3   302,9
  Alle 7,6 4,6 12,3 30,1     1,0 1,0 56,7  15,4   92,3 37,6  14,6   159,9
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    1,6       1,6  27,0   70,7 5,2  4,2   107,1
  200-299,9             17,7   133,2 5,9  11,7   168,6
  300-499,9             18,4   144,3 14,1  7,4   184,3
  500-    12,7      4,0 16,7  79,7   308,9 12,0  24,6   425,2
  Alle    3,6      1,1 4,7  35,3   160,5 9,8  21,9   227,5
Andre bygder                      
  100-199,9    1,8      1,0 2,8  4,3   39,0 9,1  2,2   54,7
  200-299,9             12,6   65,8 14,3  17,4   110,1
  300-499,9             26,7   91,1 22,2  7,7   147,6
  500-    26,3   2,3    28,6  37,3   180,4 33,6  19,9   271,2
  Alle    6,6   0,5   0,2 7,3  21,7   94,6 20,4  12,0   148,7
Vestlandet                      
  35-49,9             10,1   3,3 4,5  9,9   27,7
  50-99,9         0,1  0,1  1,5   6,9 1,7  7,1   17,1
  100-199,9         0,5  0,5  10,4   62,5 6,1  8,7   87,7
  200-299,9         0,5  0,5  14,4   76,8 13,6  9,6   114,3
  300-499,9    0,1     0,7  0,8  18,4   136,3 25,3  15,4   195,3
  500-             34,5   264,3 66,6  28,8   394,1
  Alle         0,4  0,5  16,6   109,6 22,1  13,8   162,1
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 18,6 4,4  0,2      1,7 25,0  15,8   53,4 38,2  24,0   131,4
  300-499,9 154,9 5,6 0,7        161,3  16,2   86,3 58,2  19,8   180,5
  500- 90,6 6,3 12,4      0,7  109,9  32,6   179,0 88,7  34,7   335,0
  Alle 100,8 5,1 4,7      0,3 0,3 111,1  22,8   107,4 61,6  24,7   216,5
Andre bygder                      
  200-299,9 20,7   0,2     1,6  22,4  7,4   84,2 23,6  13,1   128,3
  300-499,9 23,1 0,5  62,5     0,4  86,5  19,8   139,0 41,7  19,1   219,5
  500- 32,9        1,9 6,5 41,3  29,8   265,4 82,7  18,4   396,2
  Alle 22,7 0,2  25,2     1,0 1,4 50,5  17,7   142,8 42,5  16,0   219,0
Nord-Norge                      
  100-199,9             8,4   49,2 20,9  9,0   87,4
  200-299,9    6,3     3,2  9,5  10,4   84,6 18,4  6,0   119,3
  300-499,9    0,1       0,1  13,9   137,5 15,2  13,5   180,1
  500-    0,1     0,4  0,5  24,5   215,6 55,6  15,7   311,4
  Alle    1,4     0,8  2,3  16,0   138,8 29,9  11,8   196,4
Alle bruk                      
  35-49,9             11,0   1,9 5,7  37,8   56,5
  50-99,9    2,7     0,4  3,2  4,4   10,1 1,3  10,6   26,5
  100-199,9 8,7 1,6 2,9 2,0     0,4 1,3 16,8  9,9   44,1 10,0  7,2   71,2
  200-299,9 12,4 1,2 6,2 0,8     0,9 2,4 23,9  15,1   66,9 19,8  12,6   114,4
  300-499,9 24,9 5,3 7,1 16,6     0,2 1,1 55,2  17,3   102,9 34,9  16,0   171,1
  500- 42,7 13,4 77,3 21,3   19,0  0,4 11,9 186,0  30,5   186,7 82,3  31,9   331,4
  Alle 23,0 5,7 24,6 11,3   5,1  0,5 4,2 74,3  18,6   103,0 38,7  18,5   178,8