Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9             8,1   4,7 0,4  3,1   16,3
  100-199,9 31,1 26,3 25,8        83,3  8,6   8,4 18,2  14,3   49,6
  200-299,9 54,4 14,4 45,7    2,9   11,1 128,5  28,2   17,2 31,7  20,6   97,6
  300-499,9 74,9 27,2 40,4 24,8      5,9 173,2  10,3   45,1 46,2  20,3   122,0
  500- 180,4 73,9 213,3 30,3   80,5   38,1 616,5  25,4   99,5 128,7  52,7   306,4
  Alle 100,2 40,3 100,8 17,8   30,1   17,7 306,9  19,3   53,2 67,8  30,5   170,9
Andre bygder                      
  100-199,9  1,1 9,4 0,6     0,5  11,6  5,8   36,9 7,7  4,9   55,3
  200-299,9  0,7  0,1     1,7  2,6  21,3   65,7 19,5  7,7   114,1
  300-499,9 11,7 2,8 7,4 47,1     0,1  69,1  13,0   76,4 38,4  18,2   146,1
  500- 22,9 13,4 46,9 76,2     0,1 2,3 161,8  19,1   158,9 89,6  32,6   300,2
  Alle 9,6 4,8 16,4 35,2     0,7 0,6 67,3  15,6   88,3 42,4  17,9   164,2
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    0,9       0,9  14,2   90,6 4,1  9,7   118,6
  200-299,9             17,0   121,3 2,0  17,2   157,4
  300-499,9             25,8   202,0 20,0  13,5   261,4
  500-    17,9      6,0 23,9  67,0   342,8 14,8  29,4   454,0
  Alle    4,7      1,5 6,2  34,4   186,0 11,3  24,6   256,3
Andre bygder                      
  100-199,9    0,4      1,2 1,6  5,7   33,5 14,2  5,7   59,1
  200-299,9    0,8       0,8  11,5   71,3 15,7  11,3   109,8
  300-499,9             19,5   104,7 17,3  9,9   151,4
  500-    1,0   5,7   9,6 16,3  40,0   208,6 35,2  24,6   308,4
  Alle    0,5   1,5   2,8 4,8  20,5   109,9 20,7  13,4   164,5
Vestlandet                      
  35-49,9             2,2   3,9 4,7  9,5   20,2
  50-99,9         0,1  0,1  0,8   5,1 0,4  3,9   10,2
  100-199,9         0,5  0,5  12,5   57,4 5,1  8,2   83,2
  200-299,9    0,1     0,5  0,6  13,9   74,1 10,1  9,9   108,0
  300-499,9       0,2  0,2  0,4  21,4   134,4 27,3  13,8   196,9
  500-         0,2  0,2  42,8   226,8 52,1  29,5   351,2
  Alle       0,1  0,3  0,4  18,4   101,4 19,2  13,1   152,0
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  200-299,9 5,9   0,2   8,2   1,8 16,0  21,2   42,2 26,7  14,8   104,9
  300-499,9 119,4          119,4  24,6   78,6 51,8  26,3   181,2
  500- 65,2 4,6 4,0      0,6  74,4  22,6   164,0 78,2  30,3   295,0
  Alle 71,2 1,7 1,5    1,6  0,2 0,5 76,8  22,6   97,8 53,4  23,7   197,5
Andre bygder                      
  200-299,9 25,8   0,2     2,0  28,0  6,6   82,3 22,9  8,2   120,1
  300-499,9 11,7 0,5  66,0   0,3  0,4  78,9  21,0   125,2 39,1  16,7   201,9
  500- 25,0        1,9 15,3 42,1  31,3   254,1 62,5  13,4   361,4
  Alle 17,2 0,2  30,7   0,1  1,1 3,5 52,9  19,2   138,9 38,5  13,8   210,4
Nord-Norge                      
  100-199,9             4,8   35,4 8,6  7,8   56,7
  200-299,9    12,1     3,5  15,6  8,9   90,0 19,3  6,5   124,7
  300-499,9    0,2       0,2  16,9   131,4 27,9  10,9   187,1
  500-         0,1  0,1  23,0   219,8 47,0  16,1   305,9
  Alle    2,3     0,7  3,0  16,3   143,5 30,7  11,5   202,0
Alle bruk                      
  35-49,9             16,0   2,1 4,1  33,1   55,4
  50-99,9    3,5     0,4 0,4 4,3  7,3   7,8 3,2  6,8   25,1
  100-199,9 7,3 4,8 6,2 0,2     0,2 0,1 18,8  9,5   40,4 9,3  8,5   67,8
  200-299,9 11,9 2,6 7,9 1,4   1,1  1,0 2,0 27,9  17,1   65,0 19,0  11,8   112,8
  300-499,9 28,0 5,3 8,2 18,5   0,1  0,1 1,1 61,2  18,1   105,4 34,6  16,4   174,6
  500- 59,0 21,7 62,8 20,4   21,4  0,3 12,4 197,9  29,9   182,7 76,5  32,5   321,5
  Alle 28,8 9,0 22,8 11,9   6,3  0,4 4,3 83,6  19,6   103,9 37,8  18,9   180,2