Lag ei ny kalkyle

Intro

Dette verktøyet reknar kostnader knytt til køyring til og frå driftssenteret og ut til eige og leigd areal. Køyring på sjølve arealet er ikkje inkludert i utrekninga. Vidare er det berre køyring knytt til frakt av grovfôr og frakt av gjødsel som det vert kalkulert kostnader for.

Fyll inn data i Arealskjema, Avlingsskjema, Maskinparkskjema og Dyreskjema. Gå så til Fullfør. Klikk på generer kalkyle.

Verktøyet er utarbeida av:

Signe Kårstad

NIBIO Bergen

signe.kaarstad@nibio.no

Torbjørn Haukås

NIBIO Bergen

torbjorn.haukaas@nibio.no

Tilrettelagt for nett av Narve Brattenborg