Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 1  34     34    47 
  50-99,9 4  77  5   77    45 
  100-199,9 48  156  18   153    51 
  200-299,9 55  244  42   241  4  48 
  300-499,9 79  375  89   370  2  47 
  500- 34  650  213   647  3  46 
  Alle 221  331  79   327  2  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 29  82  9   78  1  47 
  100-199,9 80  149  34   139  1  48 
  200-299,9 44  247  72   241    47 
  300-499,9 23  358  108   344    45 
  500- 4  649  207   646    52 
  Alle 180  200  52   191  1  47 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 7  89  7   73  2  49 
  100-199,9 20  147  28   116  2  44 
  200-299,9 14  257  47   196  2  42 
  300-499,9 4  359     239    42 
  500-             
  Alle 45  191  28   145  2  44 
Andre bygder             
  35-49,9 1  48     48    60 
  50-99,9 12  72  18   65    51 
  100-199,9 48  146  43   117    47 
  200-299,9 17  238  112   206    43 
  300-499,9 4  364  214   302    41 
  500-             
  Alle 82  164  62   136    47 
Vestlandet             
  35-49,9 14  40     32  1  49 
  50-99,9 51  78  14   61    49 
  100-199,9 87  146  43   119    47 
  200-299,9 15  253  86   202    42 
  300-499,9 4  355  135   297    44 
  500-             
  Alle 171  131  37   106    47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 30  163  24   159    51 
  200-299,9 29  249  53   247  1  48 
  300-499,9 13  361  70   361    47 
  500-             
  Alle 72  233  44   231    49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 42  161  25   160    47 
  200-299,9 31  231  61   226    46 
  300-499,9 5  371  79   333    46 
  500-             
  Alle 78  202  43   197    46 
Nord-Norge             
  35-49,9 1  50  13   40    52 
  50-99,9 17  83  22   80    47 
  100-199,9 54  148  52   146    48 
  200-299,9 40  239  91   235    46 
  300-499,9 9  355  170   352    43 
  500-             
  Alle 121  183  69   180    47 
Alle bruk             
  35-49,9 17  41  1   33  1  49 
  50-99,9 120  80  14   70  1  48 
  100-199,9 409  151  35   137    48 
  200-299,9 245  244  67   231  1  46 
  300-499,9 141  368  98   355  1  46 
  500- 38  650  213   647  3  47 
  Alle 970  215  56   202  1  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015