Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 5  24  13   24  154  57 
  50-99,9 4  73     73    46 
  100-199,9 22  154  18   149  11  52 
  200-299,9 35  245  37   238  8  51 
  300-499,9 50  395  170   373  4  50 
  500- 65  902  526   853  3  48 
  Alle 181  501  246   476  9  50 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 3  62  13   49  11  51 
  100-199,9 27  155  48   129  12  54 
  200-299,9 34  250  76   200  1  48 
  300-499,9 43  388  167   323  2  49 
  500- 36  801  465   698  6  50 
  Alle 143  408  194   346  5  50 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 5  8     8    52 
  50-99,9 3  74  22   74    49 
  100-199,9 9  163  34   134    44 
  200-299,9 14  255  51   177  2  45 
  300-499,9 20  385  165   245    46 
  500- 14  742  278   497    46 
  Alle 65  360  127   243    46 
Andre bygder             
  35-49,9 2  18     18    56 
  50-99,9 3  68  20   52    48 
  100-199,9 16  163  78   126    51 
  200-299,9 22  254  138   164    45 
  300-499,9 26  377  228   243    49 
  500- 23  672  380   426    46 
  Alle 92  366  207   238    48 
Vestlandet             
  35-49,9 7  27     26    56 
  50-99,9 16  73  13   55    50 
  100-199,9 34  148  45   96    51 
  200-299,9 46  246  122   167    45 
  300-499,9 51  374  212   259  2  49 
  500- 26  712  391   526    52 
  Alle 180  307  157   216    49 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 2  86     76  120  50 
  100-199,9 4  178  7   178    64 
  200-299,9 12  257  35   253  10  55 
  300-499,9 34  388  131   361  4  51 
  500- 22  702  331   661    47 
  Alle 74  440  165   415  7  51 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 4  175  53   154    48 
  200-299,9 23  261  104   206  1  47 
  300-499,9 33  404  202   351  1  48 
  500- 11  723  408   582    47 
  Alle 71  394  194   329  1  48 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 2  87  58   87    57 
  100-199,9 14  153  55   130    48 
  200-299,9 26  247  120   218    54 
  300-499,9 32  377  188   323    51 
  500- 36  705  422   590    46 
  Alle 110  420  229   357    50 
Alle bruk             
  35-49,9 19  20  3   20  41  55 
  50-99,9 33  73  15   61  8  50 
  100-199,9 130  156  44   126  4  51 
  200-299,9 212  250  90   200  2  48 
  300-499,9 289  386  183   316  2  49 
  500- 233  775  432   658  2  48 
  Alle 916  402  195   334  3  49