Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 70,2   40,4   1,0       3,3     114,9
  200-299,9 133,2   38,2          8,0     179,4
  300-499,9 142,5   43,6   0,6    0,1   2,0  0,1   188,8
  500- 183,6   16,1          2,3     202,0
  Alle 130,4   35,9   0,4       3,6     170,4
Andre bygder                   
  50-99,9 28,4   18,3   20,5    1,6   5,0  1,1   74,9
  100-199,9 89,1   13,0   15,1    1,4     0,4   119,1
  200-299,9 126,0   1,9   6,3       10,9     145,1
  300-499,9 271,9   35,0   2,4       0,2     309,5
  Alle 114,1   13,3   11,7    0,9   3,4  0,3   143,7
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 209,7   30,6   8,0       2,9  0,2   251,3
  200-299,9 309,3   38,9   8,8         0,4   357,3
  Alle 261,3   30,3   9,1       1,0  0,4   302,1
Andre bygder                   
  50-99,9 36,5      3,3       7,3  1,1   48,1
  100-199,9 146,5   16,2   9,6       8,0  1,5   181,9
  200-299,9 193,5   6,8   25,4    1,4     2,2   229,3
  Alle 144,0   11,2   12,5    0,3   5,7  2,1   175,9
Vestlandet                   
  35-49,9 3,9      8,4    2,5     0,4   15,3
  50-99,9 46,7   4,3   20,7    2,2     0,4   74,5
  100-199,9 151,9   13,1   11,5    0,4     0,5   177,4
  200-299,9 193,9   11,8   14,2    0,1   2,0  2,2   224,2
  Alle 123,3   9,1   14,4    1,0   0,3  0,7   148,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 134,5   39,5   1,7       3,1  0,6   179,4
  200-299,9 160,6   52,1   0,7            213,4
  300-499,9 186,6   38,8          0,1     225,5
  Alle 157,2   48,2   0,9       1,1  0,2   207,6
Andre bygder                   
  100-199,9 157,5      25,3         0,4   183,2
  200-299,9 194,0   0,9   25,2         0,2   220,2
  300-499,9 299,1   7,3   18,7         2,1   327,2
  Alle 184,8   1,0   24,6         0,5   210,9
Nord-Norge                   
  50-99,9 6,2      17,1    10,3        33,6
  100-199,9 77,8      19,8    7,6     0,6   105,8
  200-299,9 170,2      9,1    0,8     0,4   180,6
  300-499,9 231,7      6,8       0,1     238,6
  Alle 113,0      14,2    5,0     0,4   132,6
Alle bruk                   
  35-49,9 3,1      6,7    3,0     0,3   13,2
  50-99,9 36,6   7,2   16,6    2,9   1,9  0,6   65,8
  100-199,9 121,4   16,0   12,5    1,3   1,7  0,6   153,4
  200-299,9 169,8   19,1   9,3    0,2   3,8  0,5   202,6
  300-499,9 198,1   32,4   3,7       1,1  0,5   235,8
  500- 181,7   22,0          2,0     205,6
  Alle 137,3   18,5   10,0    1,0   2,1  0,5   169,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015