Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 65,0 66,2  10,2   0,6  452,5 6,7  13,1   149,4 763,7  948,2 
  200-299,9 87,2 87,7  19,4   3,4  601,4 3,8  9,9   235,9 1048,8  1339,1 
  300-499,9 114,5 127,0  29,3   13,2  635,0 11,4  20,0   287,6 1238,1  1619,3 
  500- 191,8 198,5  95,3   35,9  702,1 14,2  26,8   437,1 1701,8  2288,5 
  Alle 110,0 115,9  34,2   12,2  592,2 9,0  17,1   270,2 1160,7  1510,3 
Andre bygder                   
  50-99,9 31,4 61,5  0,1   0,7  345,7 4,2  5,3   88,3 537,1  636,8 
  100-199,9 59,2 87,7  1,1   14,4  318,0 5,6  6,4   113,3 605,7  773,3 
  200-299,9 85,9 126,5  7,9   4,6  394,0 6,7  7,6   169,7 803,0  1035,0 
  300-499,9 145,1 143,5  10,0   1,6  806,9 14,8  11,6   261,1 1394,7  1867,9 
  Alle 75,4 103,3  5,7   8,3  404,5 6,8  8,9   148,3 761,2  980,5 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 64,9 103,0     8,9  661,9 1,9  37,4   245,1 1123,1  1429,1 
  200-299,9 74,9 93,2     4,8  850,8 1,6  83,6   401,2 1510,3  1960,1 
  Alle 75,1 90,9     5,3  706,4 2,2  58,8   338,8 1277,6  1652,7 
Andre bygder                   
  50-99,9 44,9 70,5  0,3     234,7 10,9  11,9   93,9 467,1  550,7 
  100-199,9 66,1 118,9     0,6  462,4 4,3  22,6   143,7 818,6  1051,5 
  200-299,9 97,0 140,2     9,7  528,5 8,4  41,4   321,7 1146,9  1448,7 
  Alle 74,9 120,0  0,1   2,9  450,2 6,2  25,5   182,4 862,2  1094,7 
Vestlandet                   
  35-49,9 11,3 43,9     9,7  125,3 9,0  32,9   169,5 401,6  428,0 
  50-99,9 32,9 70,3     0,9  243,1 4,6  14,8   98,5 465,1  567,1 
  100-199,9 61,3 101,1     5,8  514,6 4,5  25,9   167,5 880,7  1112,3 
  200-299,9 90,6 125,8  0,6   4,0  739,8 2,1  40,3   246,2 1249,3  1546,9 
  Alle 58,2 94,7  0,1   4,4  445,8 4,6  28,9   161,1 797,7  993,6 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 37,6 64,8  4,0   0,1  354,1 1,4  10,6   104,5 577,1  822,9 
  200-299,9 88,2 81,6  16,3   1,4  477,0 0,9  13,8   158,9 838,2  1134,7 
  300-499,9 118,6 113,6  26,7   11,3  732,2 0,6  25,9   255,8 1284,8  1637,6 
  Alle 79,1 81,8  14,8   3,9  502,0 1,0  15,7   159,3 857,6  1153,0 
Andre bygder                   
  100-199,9 50,4 92,4  0,1   1,3  432,1 3,4  7,8   117,2 704,6  954,8 
  200-299,9 68,8 89,1     0,8  385,0 1,7  9,9   140,1 695,4  999,0 
  300-499,9 109,2 122,1  0,1     579,9 2,5  2,3   249,7 1065,8  1499,4 
  Alle 63,0 93,9  0,1   1,0  427,7 2,6  8,1   138,4 734,7  1022,6 
Nord-Norge                   
  50-99,9 32,1 62,0     0,1  225,8   7,0   68,4 395,3  452,9 
  100-199,9 49,2 88,1     6,4  294,0 4,5  9,3   103,5 554,9  701,5 
  200-299,9 83,0 106,6  0,3   7,3  362,7 0,7  14,1   155,3 730,1  978,0 
  300-499,9 160,5 114,7     6,6  597,1 1,8  26,4   143,8 1050,9  1377,8 
  Alle 70,5 92,9  0,1   5,7  339,1 2,3  12,4   118,0 641,0  825,2 
Alle bruk                   
  35-49,9 15,0 45,2     7,8  121,5 7,8  26,4   149,7 373,4  396,7 
  50-99,9 33,7 62,7  0,1   0,5  262,9 4,1  11,8   93,7 469,5  562,2 
  100-199,9 57,7 91,7  1,6   5,8  418,3 4,5  15,4   136,6 731,8  939,9 
  200-299,9 84,5 104,2  7,6   4,3  512,0 3,3  20,6   210,9 947,4  1236,4 
  300-499,9 129,2 130,6  19,7   9,4  670,7 8,9  25,4   274,1 1267,9  1663,7 
  500- 188,5 191,3  90,2   32,0  691,6 12,5  31,5   412,9 1650,5  2219,6 
  Alle 78,9 101,8  10,0   6,6  473,5 5,3  18,9   186,1 881,2  1141,2 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015