Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 4,4  7,9   1,8    0,3   2,2   15,3    0,1  8,4      12,2   185,8  
  200-299,9 9,5  12,4   2,8    0,4   9,6   12,4    0,2  4,5      13,7   271,5  
  300-499,9 7,3  12,4   2,4    0,4   11,2   25,3      2,7      15,1   313,2  
  500- 5,1  10,2   2,4    0,4   31,9   34,9      2,0      17,2   431,8  
  Alle 6,7  10,8   2,3    0,4   11,8   20,8    0,1  4,5      14,2   288,2  
Andre bygder                                 
  50-99,9 3,3  4,5   1,7    1,0   1,7   4,6    0,4  5,7  0,7    5,0   100,1  
  100-199,9 5,8  7,5   1,6    0,6   3,9   1,1    0,5  2,8  0,1    8,7   131,0  
  200-299,9 7,2  8,5   1,6    0,4   8,8         8,3      11,4   200,7  
  300-499,9 14,2  11,7   1,9    0,5   32,2   6,7            16,7   281,8  
  Alle 7,1  8,0   1,7    0,6   8,8   7,1    0,3  4,7  0,1    10,1   177,2  
Agder og Rogaland                                 
Jæren                                 
  50-99,9 3,2  17,6   1,8    0,6   13,8   46,2        1,0    10,2   248,1  
  100-199,9 7,1  15,2   2,4    1,0   14,7   6,6    0,4  1,8      14,7   241,0  
  200-299,9 8,7  32,6   4,0    2,5   4,4   26,4      9,3      21,0   449,6  
  Alle 7,6  22,5   2,8    1,4   10,0   18,3    0,2  3,7  0,2    16,2   320,1  
Andre bygder                                 
  50-99,9 3,3  2,2   0,9    0,5   18,8         5,7      8,5   110,2  
  100-199,9 10,1  8,9   2,7    0,7   12,8   12,7    0,5  6,2      9,7   212,2  
  200-299,9 9,7  15,2   4,4    1,6   21,1   62,8    0,5        13,9   348,0  
  Alle 9,7  9,3   2,9    0,8   17,9   22,4    0,4  4,5  0,5    11,0   233,7  
Vestlandet                                 
  35-49,9 1,1  0,8   0,6    0,4          1,0        6,7   38,3  
  50-99,9 3,0  5,5   1,7    0,8   2,5   2,9    0,4        6,0   100,6  
  100-199,9 4,9  10,3   2,6    0,6   9,3   2,4    0,3  2,4  0,2    10,5   191,7  
  200-299,9 6,0  17,7   4,1    0,7   4,8   6,5    0,7        17,4   290,3  
  Alle 4,3  9,1   2,4    0,7   6,6   2,8    0,4  1,2  0,1    9,5   166,3  
Trøndelag                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 7,0  12,3   1,9    0,4   2,8   31,2            12,2   268,8  
  200-299,9 6,9  15,3   2,0    0,3   8,2   7,5            12,6   260,4  
  300-499,9 6,1  13,7   1,7       11,9   32,1      0,1      11,3   329,4  
  Alle 6,8  13,8   1,9    0,3   6,6   21,8            12,2   276,5  
Andre bygder                                 
  100-199,9 6,4  10,3   1,8    0,9   3,5       0,2    0,2    10,3   155,3  
  200-299,9 12,9  13,3   2,3    0,4   1,9   0,3    0,1    1,3    13,0   203,4  
  Alle 9,7  11,9   2,1    0,6   5,8   2,1    0,3    0,6    11,8   191,7  
Nord-Norge                                 
  50-99,9 1,8  2,5   1,3    0,5   0,3       0,2        5,6   68,2  
  100-199,9 7,6  5,2   1,8    0,6   2,8   0,1    1,0  1,2  0,8    10,0   145,4  
  200-299,9 12,2  9,3   2,8    0,6   5,8       0,9        14,3   226,4  
  300-499,9 16,0  13,3   4,0    0,2   8,1   13,9    0,4        22,8   303,1  
  Alle 8,9  6,7   2,2    0,5   3,8   1,1    0,8  0,6  0,4    11,7   172,1  
Alle bruk                                 
  35-49,9 1,0  0,7   0,5    0,3          0,8        6,8   41,5  
  50-99,9 2,8  5,0   1,5    0,7   4,2   5,0    0,3  2,5  0,2    6,0   105,1  
  100-199,9 6,4  9,0   2,1    0,6   6,2   6,7    0,4  3,0  0,2    10,5   179,7  
  200-299,9 9,4  13,3   2,7    0,6   7,9   10,0    0,3  3,1  0,2    13,8   258,2  
  300-499,9 10,1  13,5   2,6    0,4   17,7   21,4    0,1  1,5  0,3    15,7   320,9  
  500- 6,2  11,0   2,5    0,4   31,0   54,7      3,8      17,7   469,5  
  Alle 7,2  10,2   2,2    0,6   8,9   11,2    0,3  2,7  0,2    11,8   219,9  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015