Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 4,5  7,6   1,4    1,2   2,5   38,0    0,1  7,4  2,1    12,2   225,3  
  200-299,9 6,7  13,8   2,1    0,7   12,9   6,4      4,9      12,9   259,3  
  300-499,9 9,6  13,2   2,6    1,0   12,4   24,5    0,2  2,6  0,2    15,1   299,3  
  500- 15,7  12,6   2,5    0,7   18,7   24,6      1,8      20,9   389,0  
  Alle 8,8  11,9   2,2    0,9   11,4   22,4    0,1  3,8  0,5    14,9   286,1  
Andre bygder                                 
  50-99,9 5,4  6,2   2,0    0,8   2,8   3,6    1,0  7,1      6,2   112,0  
  100-199,9 7,9  8,2   1,8    1,0   4,5   1,0    0,2  2,8  0,1    10,6   136,1  
  200-299,9 7,0  9,3   1,8    1,0   3,2   2,2    0,1  10,4      13,5   193,6  
  300-499,9 5,2  18,7   2,7    1,1   33,0   42,7            21,9   375,5  
  Alle 6,9  9,6   2,0    1,0   7,4   6,8    0,3  5,3      12,4   179,8  
Agder og Rogaland                                 
Jæren                                 
  100-199,9 13,7  17,1   2,4    1,0   13,2   13,3    0,5  2,1      13,3   273,5  
  200-299,9 10,6  28,3   6,2    2,1   8,4   23,5    0,1        20,9   408,0  
  Alle 12,7  22,0   4,2    1,7   9,4   15,9    0,2  0,8      16,7   319,0  
Andre bygder                                 
  50-99,9 3,3  2,7   0,7    0,3   13,7         5,6      10,3   102,2  
  100-199,9 12,7  8,9   2,1    0,5   19,5   19,8    0,7  6,4  0,9    11,1   234,7  
  200-299,9 17,7  12,2   4,4    1,1   14,5   11,7    3,4    0,3    14,8   255,2  
  Alle 12,3  9,1   2,6    0,6   19,3   15,7    1,2  4,5  0,8    12,4   225,6  
Vestlandet                                 
  35-49,9 0,7  0,6   0,4    0,3          0,1    0,2    7,3   40,1  
  50-99,9 4,4  5,0   1,5    0,7   2,9   0,4    0,4        6,2   85,7  
  100-199,9 7,8  11,5   2,6    0,6   7,3   5,9    0,4    0,1    13,5   199,8  
  200-299,9 9,3  16,7   3,6    0,7   6,9   3,4    0,6  2,0  1,6    15,4   270,4  
  Alle 6,8  9,8   2,3    0,7   6,4   3,5    0,4  0,2  0,2    11,3   168,9  
Trøndelag                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 6,7  12,6   1,5    0,5   1,8   10,6      2,9      13,7   225,5  
  200-299,9 7,4  17,0   2,7    0,2   4,4   5,1    0,4        11,9   241,9  
  300-499,9 5,7  17,0   1,7    0,8   22,0   15,3            14,9   311,5  
  Alle 7,2  15,6   2,1    0,5   7,6   10,3    0,2  1,0      13,5   259,5  
Andre bygder                                 
  100-199,9 7,6  10,4   1,8    0,8   5,0       0,3    0,1    12,1   147,6  
  200-299,9 12,8  14,7   2,8    0,6   6,0       0,5        12,8   191,3  
  300-499,9 32,1  17,8   1,9    0,1   51,7   15,1    0,4        16,7   373,6  
  Alle 11,9  12,7   2,2    0,6   9,7   1,4    0,4    0,1    12,8   185,5  
Nord-Norge                                 
  50-99,9 4,0  2,1   1,5    0,7   0,2       0,3    0,5    7,0   68,0  
  100-199,9 10,3  6,6   2,1    0,8   5,0       0,2    0,8    10,0   136,9  
  200-299,9 9,2  12,3   2,6    0,9   13,5       0,1    0,3    17,9   216,8  
  300-499,9 16,0  17,1   3,4    1,0   10,0       1,2  0,1      21,7   281,7  
  Alle 9,9  8,9   2,3    0,8   7,3       0,3    0,5    13,3   167,3  
Alle bruk                                 
  35-49,9 2,9  0,7   0,4    0,2          0,1    0,2    8,1   41,6  
  50-99,9 4,6  4,9   1,5    0,7   3,6   1,6    0,4  2,2  0,1    7,0   94,1  
  100-199,9 8,5  9,6   2,0    0,8   7,0   9,3    0,3  2,5  0,5    11,9   184,8  
  200-299,9 9,3  14,4   2,9    0,8   8,7   5,2    0,5  3,0  0,2    14,5   242,5  
  300-499,9 10,7  15,6   2,7    1,0   19,5   21,8    0,2  1,4  0,2    17,1   315,8  
  500- 14,6  13,1   2,6    0,7   16,9   23,4      3,2      21,4   384,0  
  Alle 8,8  11,3   2,3    0,8   9,4   10,0    0,3  2,4  0,3    13,2   217,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015