Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Gave-  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  arbeid  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 35,3   5,0   1,9    7,0   12,7   5,8    2,4   10,7  2,8    3,0   37,4  
  200-299,9 50,4   16,3   2,7    10,5   20,7   11,5    4,5   16,6  2,8    3,2   59,3  
  300-499,9 58,1   10,1   4,0    15,9   23,3   15,8    7,2   15,5  4,1    4,5   70,4  
  500- 96,6   13,0   6,5    33,4   50,4   21,8    11,7   23,4  8,7    5,7   121,7  
  Alle 56,1   10,9   3,6    15,1   24,1   13,2    6,1   15,7  4,1    4,0   67,2  
Andre bygder                                   
  50-99,9 20,8   7,1   0,5    4,4   9,8   4,9    0,4   7,8  1,2    1,2   25,3  
  100-199,9 38,1   6,7   0,7    7,7   15,9   7,0    1,2   14,8  1,3    2,3   42,5  
  200-299,9 43,0   7,0   0,8    10,6   20,8   10,0    2,4   14,1  2,3    1,8   51,4  
  300-499,9 57,8   17,9   1,9    15,0   33,3   11,9    3,2   18,7  2,3    4,3   73,7  
  Alle 41,7   8,2   1,1    9,1   19,2   8,5    1,8   14,0  1,7    2,4   47,6  
Agder og Rogaland                                   
Jæren                                   
  50-99,9 37,8   10,4   1,7    2,9   15,6   2,6       21,7  1,7    0,3   41,9  
  100-199,9 60,4   26,7   0,2    5,9   15,8   5,7    1,1   21,6  3,4    2,2   49,8  
  200-299,9 95,9   8,8   3,3    8,6   26,4   10,9    1,9   45,9  7,4    3,8   96,3  
  Alle 73,8   18,5   1,4    6,4   20,4   7,2    1,2   31,6  4,3    2,9   67,6  
Andre bygder                                   
  50-99,9 34,3   5,6   3,3    3,9   11,5   6,2    0,2   5,6  3,0    0,9   27,4  
  100-199,9 48,8   18,5   1,4    7,5   14,4   8,5    0,9   15,2  1,3    2,4   42,7  
  200-299,9 58,7   36,1   1,2    12,8   22,5   14,8    1,9   20,8  3,0    1,7   64,7  
  Alle 53,1   19,7   1,9    8,7   16,2   10,2    1,5   15,5  2,0    2,4   47,8  
Vestlandet                                   
  35-49,9 17,6   19,0   1,4    2,9   10,8   4,6    0,1   7,1  2,0    3,2   27,8  
  50-99,9 35,0   8,9   1,6    3,5   11,7   3,4    0,3   9,1  1,0    1,4   26,9  
  100-199,9 53,0   12,1   1,5    6,5   18,0   7,7    0,6   15,2  1,4    1,8   44,7  
  200-299,9 74,0   27,9   3,1    9,0   27,2   7,9    0,3   13,6  1,9    1,8   52,7  
  Alle 47,6   13,3   1,6    5,7   16,7   6,5    0,5   12,9  1,4    2,0   40,0  
Trøndelag                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 52,1   4,8   1,2    7,5   10,6   11,7    0,5   12,9  3,2    1,9   40,8  
  200-299,9 46,9   11,8   0,7    7,8   20,6   9,5    2,4   25,2  2,9    2,2   62,8  
  300-499,9 45,8   17,8   1,7    12,0   17,5   10,5    1,5   20,2  3,8    1,8   55,3  
  Alle 48,6   10,2   1,1    8,4   15,9   10,6    1,5   19,2  3,2    2,0   52,4  
Andre bygder                                   
  100-199,9 48,2   27,4   0,5    7,5   13,4   9,7    0,4   17,2  1,7    1,7   44,1  
  200-299,9 81,2   14,3   0,7    7,8   20,8   10,0    0,6   22,4  3,2    0,7   57,7  
  Alle 64,8   20,5   0,6    7,9   17,4   10,1    0,4   20,7  2,3    1,3   52,2  
Nord-Norge                                   
  50-99,9 33,7   5,7   0,9    5,2   7,8   5,5    1,2   8,6  1,6    0,9   25,6  
  100-199,9 50,8   6,2   0,6    7,0   15,2   6,9    1,6   13,7  0,6    0,3   38,3  
  200-299,9 56,2   19,9   0,5    10,4   16,6   9,5    0,4   14,7  1,2    0,8   43,2  
  300-499,9 66,5   47,5   0,7    12,0   23,5   12,9    0,4   18,3  1,6    1,3   58,0  
  Alle 51,1   13,8   0,6    8,2   15,1   8,0    1,0   13,6  1,0    0,7   39,4  
Alle bruk                                   
  35-49,9 22,9   18,0   2,3    4,4   9,9   4,7    1,7   7,3  2,0    3,0   28,6  
  50-99,9 30,6   7,3   1,4    4,0   10,6   4,3    0,5   9,0  1,4    1,1   26,9  
  100-199,9 46,7   12,3   1,1    7,1   15,1   7,7    1,1   14,8  1,7    1,9   42,3  
  200-299,9 58,2   16,0   1,5    9,8   20,9   10,4    2,1   19,4  2,7    2,0   57,5  
  300-499,9 64,7   14,3   2,9    14,8   25,3   14,6    4,9   19,1  3,4    4,3   71,6  
  500- 103,3   11,6   7,2    32,0   50,7   22,4    11,3   22,5  8,2    5,9   121,0  
  Alle 51,9   13,1   1,7    9,5   18,8   9,5    2,3   16,0  2,4    2,4   51,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015