Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Gave-  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  arbeid  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 36,4   9,4   1,6    7,1   14,2   10,1    2,8   10,4  3,2    1,6   42,3  
  200-299,9 51,3   12,4   3,3    12,5   20,5   15,1    3,3   18,2  2,9    4,6   64,6  
  300-499,9 58,1   12,3   3,8    21,0   25,7   15,2    6,6   16,3  4,6    3,1   71,5  
  500- 96,5   12,0   8,0    42,6   52,4   20,8    10,1   17,1  9,4    5,5   115,3  
  Alle 58,0   11,7   3,9    19,8   26,4   14,9    5,6   15,5  4,7    3,5   70,6  
Andre bygder                                   
  50-99,9 24,5   5,4   0,4    5,1   8,2   5,1    0,1   6,9  0,5    1,4   22,2  
  100-199,9 41,0   7,0   0,8    9,3   14,7   8,6    1,9   14,5  1,4    2,5   43,6  
  200-299,9 42,0   9,6   0,7    13,4   20,7   10,9    1,4   14,6  3,7    2,4   53,7  
  300-499,9 70,5   23,5   3,5    20,1   30,8   15,3    5,4   22,1  3,3    3,8   80,7  
  Alle 44,8   9,6   1,1    11,6   18,1   9,6    2,0   14,2  2,2    2,5   48,6  
Agder og Rogaland                                   
Jæren                                   
  100-199,9 59,4   18,5   1,1    7,5   15,1   7,6    0,8   21,0  4,7    2,3   51,5  
  200-299,9 86,0   27,6   1,5    8,3   26,5   12,0    2,3   32,6  4,9    1,9   80,2  
  Alle 78,0   23,0   1,1    7,8   22,0   9,8    1,2   27,2  4,2    2,4   66,8  
Andre bygder                                   
  50-99,9 39,9   9,5   3,2    3,6   10,3   4,2    0,2   8,0  0,5    1,3   24,5  
  100-199,9 51,2   15,7   2,1    8,1   14,7   6,4    1,0   15,1  2,2    2,4   41,8  
  200-299,9 77,5   10,1   1,9    12,0   20,0   14,0    1,7   21,5  1,9    1,9   61,0  
  Alle 58,2   13,0   2,3    8,8   15,9   8,7    1,0   15,9  2,0    2,0   45,5  
Vestlandet                                   
  35-49,9 17,0   11,1   1,2    4,5   10,7   4,2    0,5   6,9  1,1    3,2   26,6  
  50-99,9 35,0   13,6   1,4    4,8   12,9   5,4    0,2   10,1  0,5    2,5   31,6  
  100-199,9 54,8   13,1   1,2    8,4   17,3   6,8    0,7   16,1  1,6    1,5   44,0  
  200-299,9 59,4   22,1   1,8    10,6   21,4   9,2    0,9   20,6  2,3    1,2   55,6  
  Alle 47,4   14,2   1,3    7,7   17,1   6,8    0,6   14,6  1,3    2,0   42,4  
Trøndelag                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 46,2   5,5   0,6    8,9   12,1   10,7    1,3   18,2  2,7    2,6   47,6  
  200-299,9 49,2   11,1   0,6    10,3   18,7   12,2    2,4   20,5  3,4    1,7   58,9  
  300-499,9 52,2   16,4   1,3    13,8   20,2   12,9    2,4   21,2  2,5    1,8   61,0  
  Alle 49,0   11,3   0,7    11,1   17,1   12,0    2,4   20,1  2,9    2,0   56,5  
Andre bygder                                   
  100-199,9 49,6   28,1   0,6    10,7   14,8   10,5    0,3   15,7  3,0    1,1   45,4  
  200-299,9 71,8   10,1   0,7    11,4   18,8   12,1    1,1   22,3  3,6    1,4   59,3  
  300-499,9 74,8   25,9   0,3    12,5   24,4   15,6       26,6  1,4    1,2   69,2  
  Alle 60,6   20,9   0,6    11,1   17,2   11,6    0,6   19,2  3,1    1,2   52,9  
Nord-Norge                                   
  50-99,9 28,8   7,3   1,0    5,3   10,9   4,1    0,8   13,9  0,3    0,9   30,9  
  100-199,9 47,5   6,8   0,8    8,1   14,8   8,2    1,4   12,2  0,8    1,1   38,5  
  200-299,9 53,4   25,1   0,7    12,6   19,1   8,1    1,0   17,4  1,1    0,6   47,3  
  300-499,9 81,3   16,3   0,9    16,9   23,6   10,9    0,9   22,1  0,9    0,9   59,3  
  Alle 50,1   13,7   0,8    10,1   16,4   7,9    1,1   15,1  0,9    0,9   42,3  
Alle bruk                                   
  35-49,9 19,8   12,8   1,7    5,4   9,0   4,1    0,5   6,1  1,7    2,6   24,0  
  50-99,9 31,1   10,1   1,3    4,7   11,3   5,0    0,3   9,8  0,6    1,9   28,9  
  100-199,9 47,5   12,2   1,1    8,6   15,1   8,3    1,3   14,8  2,1    1,8   43,4  
  200-299,9 57,3   14,9   1,5    11,8   20,3   11,9    1,9   19,7  2,9    2,2   58,9  
  300-499,9 66,5   15,7   2,8    19,0   26,5   14,8    4,6   19,9  3,5    2,8   72,1  
  500- 97,6   14,0   6,9    40,4   50,9   20,0    9,7   16,9  8,7    5,1   111,3  
  Alle 53,0   13,4   1,8    12,1   19,4   10,4    2,3   16,3  2,7    2,3   53,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015