Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 42 24 15 1    4 1     2    62 1  2  2   156
  200-299,9 87 31 33 2     2   1  1    86     1   244
  300-499,9 117 56 65 11    5 10     5    103 2    1   375
  500- 218 108 139 26    22 12   1  1    122 2       650
  Alle 106 50 56 9    6 6   1  3    90 1  1  1   331
Andre bygder                          
  50-99,9 9 2 1           1    69        82
  100-199,9 14 12 2           2    116     1   149
  200-299,9 31 53 4 5     5     1    149        247
  300-499,9 92 52 25 13     8     4    164     1   358
  Alle 32 27 6 3     4     3    125     1   200
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  50-99,9 4        1   1  5    76     1   89
  100-199,9 5        1     2    137        147
  200-299,9 10 1       5   1  10    230     1   257
  Alle 7        3     6    173        191
Andre bygder                          
  50-99,9 5 1      2 7     1    47 7  1  2   72
  100-199,9 4       3 1     6    133        146
  200-299,9 10 3          1  11    210     2   238
  Alle 6 3      2 2     6    143 2    1   164
Vestlandet                          
  35-49,9                  18   21  1   40
  50-99,9                  69   7  2   78
  100-199,9                  144        146
  200-299,9 10 7 2           2    232        253
  Alle 1 1                124   4  1   131
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 32 2  1     3     13    112     1   163
  200-299,9 101 11            15    121        249
  300-499,9 189 47 3     2      7    113        361
  Alle 88 14 1      1     13    116        233
Andre bygder                          
  100-199,9 4        1     8    148     1   161
  200-299,9 11             9    209     2   231
  Alle 12             9    180     1   202
Nord-Norge                          
  50-99,9         1     5    77        83
  100-199,9         1     10    136        148
  200-299,9         2     22    212     2   239
  300-499,9         1     13    341        355
  Alle         1     14    167     1   183
Alle bruk                          
  35-49,9         1         18 2  20  1   41
  50-99,9 4 1       1     2    66 1  3  1   80
  100-199,9 11 5 2     1 1     5    124     1   151
  200-299,9 40 19 8 1     2     8    163     1   244
  300-499,9 102 45 41 8    3 7     6    153 1    1   368
  500- 219 105 127 24    19 18   1  6    130 2       650
  Alle 39 18 14 3    2 3     5    130   1  1   215

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015