Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 46 28 17 1    4 1     1    55   2     156
  200-299,9 75 37 32 1    2 2   1  2    91        244
  300-499,9 113 61 75 13    4 9     2    96     1   375
  500- 198 109 167 28    23 17     6    109 2    1   660
  Alle 104 56 68 11    7 7     2    87   1  1   345
Andre bygder                          
  50-99,9 8 2 3           1    66        81
  100-199,9 11 15 3           2    114        147
  200-299,9 32 47 7 5     5     3    144     1   244
  300-499,9 65 48 32 2    4 7     5    197     3   364
  Alle 28 28 8 3    1 4     3    126     1   201
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 9        2     6    135        151
  200-299,9 3   2     2   1  1    240     1   249
  Alle 7   1     3   1  3    192     1   207
Andre bygder                          
  50-99,9 15 1  3    2 9         33 6  1  1   70
  100-199,9 3       4 1     4    132 1       145
  200-299,9 11 3      2      5    225        246
  Alle 7 2      3 2     4    148 2    1   168
Vestlandet                          
  35-49,9                  18   21  2   41
  50-99,9                  71   6  1   79
  100-199,9                  143   1  1   146
  200-299,9 7 6            2    225     2   241
  Alle 1 1                129   4  1   137
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 35 2       4     12    109     1   163
  200-299,9 93 8 2 1          16    127        246
  300-499,9 155 39 3     1 1     16    143        358
  Alle 90 16 2      2     14    126        250
Andre bygder                          
  100-199,9 5        1     8    147     1   161
  200-299,9 8             9    216     2   235
  300-499,9 91             10    250        351
  Alle 14             8    183     1   208
Nord-Norge                          
  50-99,9         1     1    82        84
  100-199,9         1     8    141        150
  200-299,9    1     1     12    223     1   238
  300-499,9         3     25    323        351
  Alle         1     10    178        190
Alle bruk                          
  35-49,9                  21   19  2   41
  50-99,9 6 1 1      1     1    65 1  3  1   79
  100-199,9 11 6 3     1 1     4    123   1     151
  200-299,9 36 18 8 1    1 2     6    170     1   243
  300-499,9 90 44 44 7    3 6     6    165     1   368
  500- 199 110 147 27    20 21     6    121 2       652
  Alle 38 19 17 3    2 3     5    134   1  1   223

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015