Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  35-49,9 8 3 3                  7  3   22
  100-199,9 54 19 36 5     2         37   6     159
  200-299,9 64 25 39 8    1          105     1   243
  300-499,9 101 53 105 16    4 9         88 2    1   379
  500- 121 85 260 55    14 17         138 7  1  1   701
  Alle 85 47 113 21    5 8         91 2  2  1   375
Andre bygder                          
  50-99,9 5                 75     2   81
  100-199,9 4 12 5               134     1   157
  200-299,9 24 20 16 2              181        242
  300-499,9 18 33 18 1     5         298        373
  500- 135 33 95      11         377     1   652
  Alle 24 20 19 1     2         200     1   267
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 16        1         161        177
  200-299,9 6                 250 13       269
  300-499,9 7       1          394 1       404
  Alle 12        1         274 4       291
Andre bygder                          
  100-199,9   2      5         153 1    1   162
  200-299,9 5        2         235 5  1     247
  300-499,9 7 12      1 10         347 4  3     383
  Alle 6 3 1     1 7         230 4  1  1   254
Vestlandet                          
  35-49,9                  13   22  1   36
  50-99,9                  49   23  1   73
  100-199,9                  155        156
  200-299,9 2                 240        242
  300-499,9 7 3 3               349     1   362
  Alle 3 1                203   4     212
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 84 2                81        167
  200-299,9 104 17 2               126        250
  300-499,9 173 10 5 4    2          182        377
  Alle 141 12 4 2    1 1         146        306
Andre bygder                          
  100-199,9 11                 159     1   171
  200-299,9 6                 245        251
  300-499,9 15  1               367        383
  Alle 17                 274        292
Nord-Norge                          
  50-99,9                  71     8   79
  100-199,9         1         152        153
  200-299,9 1        1         244     1   247
  300-499,9         1         375     2   378
  Alle 1        1         259     1   262
Alle bruk                          
  35-49,9 2 1 1               8 1  13  3   29
  50-99,9 4  2      4         53 1  10  2   76
  100-199,9 13 5 6 1     1         133   1     160
  200-299,9 26 9 9 2              198 1       247
  300-499,9 50 21 30 5    1 4         266 1    1   378
  500- 121 54 158 29    9 13         299 5  1  1   689
  Alle 36 15 28 5    1 3         193 1  1  1   284

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015