Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 28,9  19,6  17,3   1,0  5,1  6,7   1,3  12,6  2,3   0,2    95,0  
  200-299,9 60,4  20,3  34,1   1,4    16,3       5,5       138,0  
  300-499,9 91,2  43,5  64,3   9,3  7,8  37,6   10,3  0,2  6,2       270,4  
  500- 165,3  89,6  144,4   15,7  18,1  47,1   26,6  7,5  15,3   0,3    529,9  
  Alle 79,5  38,9  57,5   6,3  6,7  26,2   8,1  5,5  6,4   0,2    235,3  
Andre bygder                            
  50-99,9 6,3  0,8  1,1       0,3       1,8       10,3  
  100-199,9 9,3  8,6  2,1       0,1   1,1    5,2       26,4  
  200-299,9 25,5  32,8  4,0   3,8    15,7       4,2       86,0  
  300-499,9 57,0  32,0  22,8   5,0    16,8       4,5       138,1  
  Alle 22,1  17,2  5,4   1,6    11,1   0,5    4,2       62,1  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  50-99,9 2,7           1,8   0,2    7,6       12,3  
  100-199,9 4,1           1,6   6,4    6,2       18,3  
  200-299,9 8,7           7,1       22,4       38,2  
  Alle 6,1           6,7   2,9    12,0       27,7  
Andre bygder                            
  50-99,9 3,8  0,9       2,8  30,1   53,2  7,5  3,0       101,3  
  100-199,9 1,6       0,1  1,2  0,3   2,6  0,1  5,2   0,1    11,2  
  200-299,9 6,8       5,9    0,1       7,0   1,9    21,7  
  Alle 2,9  1,0     1,3  1,1  5,1   10,8  1,5  6,9   3,6    34,2  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,9     86,4  0,7   0,3    88,3  
  50-99,9            0,9     39,8  2,6   0,3    43,6  
  100-199,9 0,1           0,1     1,0  3,2   2,0    6,4  
  200-299,9 6,7  3,1  2,0       0,2     0,1  9,0       21,1  
  Alle 0,7  0,3  0,2       0,4     19,5  3,8   1,1    26,0  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 21,6  1,9         6,0       3,1       32,6  
  200-299,9 66,2  7,7         0,1       5,9   0,2    80,1  
  300-499,9 118,6  35,2  4,5     1,5  0,1       6,6       166,5  
  Alle 57,1  10,2  0,8     0,3  2,6       4,9   0,1    76,0  
Andre bygder                            
  100-199,9 1,9           0,7       5,3       7,9  
  200-299,9 5,8           0,1       6,1       12,0  
  Alle 8,7           0,4       5,8       14,9  
Nord-Norge                            
  50-99,9            1,9       4,3       6,2  
  100-199,9            0,7   0,1  0,2  5,1       6,1  
  200-299,9 0,2           0,3     0,2  6,3       7,0  
  300-499,9            0,3       14,2       14,5  
  Alle 0,1           0,7     0,1  6,0       6,9  
Alle bruk                            
  35-49,9            3,0   7,3  82,7  0,5   15,4    108,9  
  50-99,9 2,3  0,7  0,3     0,3  3,8   5,3  19,1  2,9   0,3    35,0  
  100-199,9 7,4  4,1  2,5   0,1  0,7  1,6   1,0  1,7  4,3   0,4    23,8  
  200-299,9 28,1  11,5  8,5   1,4    7,0       6,8   0,2    63,5  
  300-499,9 74,7  33,3  40,2   6,1  4,5  24,9   5,8  0,1  8,1       197,7  
  500- 164,2  85,4  130,7   14,1  16,2  65,8   23,8  6,7  13,9   0,3    521,1  
  Alle 27,8  12,9  14,2   1,8  1,6  9,1   3,0  4,8  5,6   0,5    81,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015