Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 28,3  20,6  19,7   0,5  3,7  2,4     12,4  3,1       90,7  
  200-299,9 55,4  23,2  33,0   1,3  1,3  8,2     2,8  7,1       132,3  
  300-499,9 83,7  43,0  83,4   8,4  2,5  30,1   4,5    5,0       260,6  
  500- 149,6  83,5  186,6   18,5  14,0  57,1   22,1    14,2   8,7    554,3  
  Alle 76,5  40,3  75,6   6,9  4,4  23,8   5,6  5,3  6,6   1,5    246,5  
Andre bygder                            
  50-99,9 4,5  1,5  2,8       0,1       1,4       10,3  
  100-199,9 5,7  9,7  3,2   0,2  0,1     0,7    3,6       23,2  
  200-299,9 21,9  29,7  6,2   2,3    18,5   0,7    9,2       88,5  
  300-499,9 43,1  32,4  28,5     4,0  12,1       6,0       126,1  
  Alle 16,9  17,0  7,8   1,0  0,5  10,5   0,5    5,1       59,3  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 5,7           2,7       1,6       10,0  
  200-299,9 1,7       0,7    3,5   7,7    10,0       23,6  
  Alle 4,5       0,3    7,2   3,2    4,9       20,1  
Andre bygder                            
  50-99,9 9,7  0,8     2,7  2,9  33,2   54,8  3,6  2,1       109,8  
  100-199,9 0,9    0,1     2,8  4,0   6,4  0,1  4,3       18,6  
  200-299,9 5,5  2,1     -0,9  2,3  0,1       2,4       11,5  
  Alle 3,2  1,4     0,2  2,6  7,2   11,6  0,6  5,3       32,1  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,1     111,3  1,2   0,4    113,0  
  50-99,9            1,3     41,0  2,1   0,5    44,9  
  100-199,9            0,1   0,3  8,3  2,3   2,2    13,2  
  200-299,9 5,1  0,7         0,1       4,0       9,9  
  Alle 0,6  0,1         0,5   0,1  23,7  2,4   1,3    28,7  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 22,1  1,4         10,4       2,3       36,2  
  200-299,9 57,4  4,9  1,5       0,1       2,4   0,1    66,4  
  300-499,9 100,8  21,9  3,1       0,4       2,9       129,1  
  Alle 56,5  9,0  1,8       3,8       2,5       73,6  
Andre bygder                            
  100-199,9 2,4           0,5       2,7       5,6  
  200-299,9 3,7           0,1       3,4       7,2  
  300-499,9 51,3           0,1       3,0       54,4  
  Alle 7,4           0,3       3,0       10,7  
Nord-Norge                            
  50-99,9            1,6       2,2       3,8  
  100-199,9            1,3   0,2  0,5  4,3       6,3  
  200-299,9            0,5     0,2  8,0       8,7  
  300-499,9                 0,2  8,3       8,5  
  Alle            0,9   0,1  0,3  5,6       6,9  
Alle bruk                            
  35-49,9            0,1     109,5  1,7   0,3    111,6  
  50-99,9 3,2  0,6  0,6   0,4  0,3  4,7   6,0  20,2  1,9   0,2    38,1  
  100-199,9 6,4  4,4  2,8   0,1  0,8  1,8   1,0  3,3  3,2   0,5    24,3  
  200-299,9 23,9  10,9  8,1   0,6  0,5  5,4   0,7  0,6  6,2       56,9  
  300-499,9 63,4  29,9  48,2   4,4  1,8  18,7   2,4    5,8       174,6  
  500- 144,2  77,6  162,3   17,1  11,8  65,8   18,6    13,2   7,4    518,0  
  Alle 26,2  13,2  18,8   1,8  1,3  8,8   2,5  5,5  4,7   0,6    83,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015