Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 116,4  12,4  10,9    22,7   13,5  70,5    7,1  0,5  4,5   0,7
  200-299,9 199,5  6,2  22,4    59,9   35,8  80,5    11,0    0,1   
  300-499,9 183,6  11,6  30,3    53,1   15,4  108,0    6,2    0,3   0,1
  500- 230,5  16,9  39,5    108,0   -1,4  88,5    2,0       
  Alle 176,0  11,0  24,8    55,4   17,1  87,6    6,8  0,1  1,1   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9 51,1  2,8  2,9    8,5   13,3  12,3    1,8  1,0  36,1   5,4
  100-199,9 168,0  10,4  20,6    30,5   7,4  10,2    0,6  0,9  19,7   2,9
  200-299,9 209,2  4,4  31,4    59,1     0,1      0,8  11,9   1,6
  300-499,9 251,2  10,8  42,8    122,5   0,6  31,3    8,7  0,2  5,2   1,3
  Alle 174,8  7,6  24,0    47,4   5,5  19,8    1,7  0,8  18,1   2,7
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  50-99,9 242,5  10,0  37,8    15,4   33,0  118,8    4,7    0,2   
  100-199,9 344,5  14,2  42,3    48,7   11,8  56,7    7,5  0,4  8,5   1,7
  200-299,9 533,4  23,7  54,9    87,2   9,8  156,7    12,6  0,3  15,3   1,9
  Alle 423,1  18,3  51,9    60,2   13,4  92,5    8,0  0,3  9,0   1,4
Andre bygder                         
  50-99,9 60,0  0,7  10,6    32,4           6,4  12,3   2,4
  100-199,9 242,7  11,5  25,4    50,0   0,9  35,9    1,1  0,8  14,9   2,8
  200-299,9 292,0  16,0  39,1    94,4   14,0  116,5    7,1  1,5  28,5   6,1
  Alle 228,0  10,7  27,1    62,1   3,5  48,9    2,2  1,8  17,6   3,4
Vestlandet                         
  35-49,9 10,9    0,4    1,1           1,2  13,2   2,1
  50-99,9 110,9  5,5  9,7    8,4   10,2  16,7    3,7  0,3  23,9   4,0
  100-199,9 265,8  11,2  27,6    54,4   2,7  19,1    1,5  1,7  18,2   2,9
  200-299,9 351,2  20,8  35,8    72,3   13,4  50,6    34,1  0,7  17,8   2,4
  Alle 211,4  9,2  21,8    41,3   7,0  19,4    5,3  1,1  19,6   3,1
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 235,8  9,7  26,7    42,4   13,1  128,8    5,1    2,0   
  200-299,9 231,1  8,0  31,3    52,7   19,1  121,5    15,4    0,1   
  300-499,9 143,6  0,9  18,2    58,0   50,8  131,3    69,8       
  Alle 217,3  7,4  27,0    49,3   22,3  126,3    20,9    0,9   
Andre bygder                         
  100-199,9 254,6  10,9  29,6    49,7     0,1      0,9  34,4   4,8
  200-299,9 308,3  5,9  42,1    58,0     4,8    0,5  3,1  33,2   4,0
  Alle 281,0  8,5  35,8    62,4     5,5    0,2  2,0  34,9   4,5
Nord-Norge                         
  50-99,9 12,5    0,8    4,2           0,8  30,8   5,1
  100-199,9 173,6  5,3  17,6    27,4     0,4      1,1  29,6   4,7
  200-299,9 359,6  7,2  39,9    57,4           0,4  9,4   1,8
  300-499,9 400,9  18,4  58,2    78,1     26,0    0,5    34,5   6,4
  Alle 227,9  6,1  25,5    37,6     2,1      0,7  23,2   3,9
Alle bruk                         
  35-49,9 9,0    0,4    0,9           1,0  10,9   1,7
  50-99,9 81,4  3,7  8,2    10,4   9,5  17,0    2,3  1,1  24,5   4,0
  100-199,9 214,8  10,4  23,5    40,3   5,2  30,8    2,1  0,9  18,0   2,8
  200-299,9 279,7  8,8  34,3    63,0   12,6  53,2    7,7  0,8  11,8   1,8
  300-499,9 239,2  11,0  37,8    80,5   15,1  83,8    12,0  0,2  6,5   1,1
  500- 247,3  15,6  41,3    108,0   -1,3  123,1    2,0       
  Alle 215,9  9,3  26,7    50,1   8,7  45,6    4,9  0,8  14,8   2,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015