Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 86,7  6,3  11,9    20,7   15,2  125,9    5,3    1,1   0,2
  200-299,9 147,6  11,2  22,5    49,7   24,0  86,4    5,4       
  300-499,9 149,3  18,4  25,0    53,0   24,8  102,6    20,0    0,6   0,1
  500- 184,2  12,9  25,3    92,7   6,6  99,1    4,2       
  Alle 139,5  13,0  21,4    51,7   19,0  100,4    10,6    0,5   0,1
Andre bygder                         
  50-99,9 32,2  3,1  3,1    7,3   25,5  15,8    8,1  1,3  28,7   4,8
  100-199,9 102,8  5,5  14,3    29,4   5,4  27,2    5,7  1,5  22,2   3,3
  200-299,9 149,5  9,2  23,2    47,3   1,0  0,7    1,2  0,9  9,8   1,5
  300-499,9 246,2  6,8  41,6    152,0   0,4  125,0    22,0  0,3  4,4   
  Alle 126,4  6,2  19,1    45,7   6,4  30,5    6,7  1,2  17,3   2,6
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 281,4  12,1  42,4    60,6   9,3  99,8    4,6  1,0  9,3   2,1
  200-299,9 442,4  15,9  50,9    92,1   16,5  144,1    7,7  0,4  14,6   2,7
  Alle 359,6  13,4  42,6    79,8   17,4  98,2    5,7  0,5  11,6   2,4
Andre bygder                         
  50-99,9 38,8  2,1  11,1    19,6           2,3  3,5   0,7
  100-199,9 171,1  9,9  23,0    54,4   3,0  60,0    2,6  1,4  11,7   2,2
  200-299,9 220,3  16,9  30,1    58,8   1,5  38,3    1,2  1,3  34,0   5,4
  Alle 166,3  10,7  24,2    53,3   2,1  46,4    1,8  1,7  15,9   2,8
Vestlandet                         
  35-49,9 6,6    0,8    0,8           0,1  9,7   2,3
  50-99,9 67,5  3,9  7,9    10,2   5,5  5,0    1,5  0,6  22,5   4,7
  100-199,9 191,3  11,0  25,0    46,7   6,6  35,0    2,2  1,6  14,1   2,9
  200-299,9 242,9  17,2  28,9    62,1   1,8  29,6    13,3  0,7  17,6   3,5
  Alle 154,1  8,7  20,1    38,6   5,3  22,4    3,2  1,1  16,7   3,4
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 169,8  4,9  24,5    36,4   14,5  99,8    7,6    0,9   0,5
  200-299,9 183,6  5,9  23,5    55,3   24,0  104,9    10,6    0,6   
  300-499,9 183,5  5,6  21,1    98,1   8,9  114,6    27,5       
  Alle 178,2  5,3  23,9    57,9   26,8  106,0    14,0    0,6   0,2
Andre bygder                         
  100-199,9 177,2  8,3  23,9    46,7           1,4  34,0   4,7
  200-299,9 226,9  5,4  31,4    61,0   -0,2  2,5    0,4  5,5  30,8   4,8
  300-499,9 286,4  20,3  46,4    142,6     30,5      3,8  29,1   4,6
  Alle 206,6  8,3  28,9    61,2   -0,1  3,8    0,2  3,2  32,3   4,7
Nord-Norge                         
  50-99,9 10,4  3,5  -1,3    4,1             16,3   4,5
  100-199,9 103,2  3,0  13,0    22,1     0,1      0,8  25,9   4,8
  200-299,9 227,3  4,7  29,4    47,5           0,4  9,5   1,4
  300-499,9 294,3  7,7  37,0    63,6     0,2        8,8   1,5
  Alle 149,1  4,5  18,3    32,0     0,1      0,4  17,1   3,3
Alle bruk                         
  35-49,9 7,2  2,6  -1,7    1,4           0,1  7,8   1,8
  50-99,9 49,4  3,7  5,6    10,7   10,7  7,2    2,8  0,8  19,0   3,9
  100-199,9 148,2  7,5  20,1    37,9   6,0  45,4    3,3  1,1  16,5   2,8
  200-299,9 207,3  9,8  27,9    55,7   9,5  46,9    4,4  1,1  12,0   1,9
  300-499,9 207,3  13,8  31,6    84,3   14,4  86,3    16,6  0,3  4,7   0,7
  500- 192,6  11,6  28,5    84,8   23,0  91,5    5,2       
  Alle 161,2  8,8  22,3    48,5   9,5  49,5    5,7  0,9  12,8   2,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015