Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
     slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                
Flatbygder                
  100-199,9    0,5   6,9 0,1  0,1   299,3   
  200-299,9    1,8   29,4      439,5   
  300-499,9    9,1   7,0   0,3   411,1   
  500-    0,3   35,3      467,7   
  Alle    4,0   17,6   0,1   394,7   
Andre bygder                
  50-99,9 1,0  16,4 -2,9   14,3 -0,1  0,2   174,9   
  100-199,9 0,5  7,0 1,3   18,4   0,2   304,1   
  200-299,9    1,4   9,2      356,2   
  300-499,9    -0,1   0,4      465,4   
  Alle 0,4  6,2 2,0   13,4   0,1   324,3   
Agder og Rogaland                
Jæren                
  50-99,9    0,3   2,4 0,2     427,9   
  100-199,9    -1,0   7,2   0,7   646,3   
  200-299,9    9,6   66,5      936,1   
  Alle    1,7   20,5   0,4   695,7   
Andre bygder                
  50-99,9    0,1    0,1  0,2   174,5   
  100-199,9       24,2 0,5  0,7   467,0   
  200-299,9        0,1     537,0   
  Alle       15,3 0,4  0,5   417,8   
Vestlandet                
  35-49,9 0,6  13,7    0,2   1,3   82,0   
  50-99,9 0,6  12,7 -0,4   0,8 0,1  0,3   204,8   
  100-199,9 0,2  2,8 5,4   7,7 0,2  0,1   449,4   
  200-299,9    -8,1   29,1      633,1   
  Alle 0,3  6,8 1,9   6,2 0,1  0,3   357,2   
Trøndelag                
Flatbygder                
  100-199,9    0,8   11,0   0,1   500,1   
  200-299,9       0,2      447,6   
  300-499,9       0,2      505,1   
  Alle    0,3   4,8      475,9   
Andre bygder                
  100-199,9          0,3   397,2   
  200-299,9          0,6   497,0   
  Alle          0,4   454,3   
Nord-Norge                
  50-99,9 5,3  141,6          215,1   
  100-199,9 1,3  59,2 0,5   5,2 0,2  0,1   341,7   
  200-299,9             553,3   
  300-499,9    0,3   0,2      633,8   
  Alle 1,4  49,9 0,3   2,5 0,1  0,1   395,9   
Alle bruk                
  35-49,9 0,6  15,4    0,1   0,9   96,0   
  50-99,9 1,2  28,1 -0,6   6,4   0,2   204,2   
  100-199,9 0,3  9,7 1,4   10,8 0,1  0,2   398,1   
  200-299,9    0,6   13,4   0,1   490,2   
  300-499,9    5,8   4,5   0,2   474,0   
  500-    9,5   30,0      550,4   
  Alle 0,3  8,5 1,8   10,4 0,1  0,2   400,4   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015