Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
     slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                
Flatbygder                
  100-199,9    20,0   15,0 0,7  0,1   336,5   
  200-299,9    1,1   29,2   0,2   446,7   
  300-499,9    -0,1   6,2   0,2   412,5   
  500-    0,6   20,9   0,1   574,6   
  Alle    5,0   16,7 0,2  0,1   418,2   
Andre bygder                
  50-99,9 3,3  18,3 4,3   28,3 0,1  1,2   195,9   
  100-199,9 0,2  7,7 -1,4   21,1 0,2     316,1   
  200-299,9    -1,1   15,8   0,1   328,3   
  300-499,9    -1,2   1,8   0,1   488,7   
  Alle 0,7  6,8 1,2   18,3 0,1  0,3   329,1   
Agder og Rogaland                
Jæren                
  50-99,9    0,3   2,0 0,8  0,8   550,6   
  100-199,9    1,6   7,6      626,8   
  200-299,9    6,3   58,8      873,8   
  Alle    2,5   19,4 0,1  0,1   693,3   
Andre bygder                
  50-99,9             170,8   
  100-199,9    -4,4   33,3 0,4  0,3   482,3   
  200-299,9        0,3     610,2   
  Alle    -2,7   20,7 0,3  0,2   444,5   
Vestlandet                
  35-49,9 1,0  18,6     -0,1  0,7   48,6   
  50-99,9 0,3  15,9     0,2     206,7   
  100-199,9 0,3  3,2 7,5   6,6 0,2  0,1   446,5   
  200-299,9    3,2   1,1      602,1   
  Alle 0,3  7,9 4,2   3,6 0,1  0,1   365,4   
Trøndelag                
Flatbygder                
  100-199,9    0,1   13,3      519,3   
  200-299,9       0,3      506,1   
  300-499,9       0,2      516,4   
  Alle       5,3      509,0   
Andre bygder                
  100-199,9             408,6   
  200-299,9        0,1     481,0   
  300-499,9          1,8   745,7   
  Alle          0,2   461,2   
Nord-Norge                
  50-99,9 3,0  140,8          196,1   
  100-199,9 0,7  48,1 0,7   6,5 0,1  0,3   344,2   
  200-299,9 0,1  14,7    0,1 0,4  0,4   525,6   
  300-499,9    -0,2   0,1      688,0   
  Alle 0,7  44,8 0,3   3,0 0,2  0,3   409,1   
Alle bruk                
  35-49,9 0,7  18,7       0,5   67,8   
  50-99,9 1,4  27,5 1,5   10,0 0,2  0,4   214,2   
  100-199,9 0,2  8,3 3,4   13,5 0,2  0,1   409,7   
  200-299,9   2,4 0,5   12,3 0,1  0,1   489,6   
  300-499,9    -0,3   4,1   0,2   487,4   
  500-    8,4   18,0      626,0   
  Alle 0,3  8,1 2,0   11,3 0,1  0,2   415,1   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015