Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    67,8    13,8      408,4    
  200-299,9    30,4    29,1   1,5   478,1    
  300-499,9 0,1   18,3    23,4 1,9  0,5   498,0    
  500-    66,9          533,8    
  Alle    41,5    17,9 0,7  0,6   477,5    
Andre bygder                  
  50-99,9 0,8  5,3        0,3   205,9    
  100-199,9 0,5  7,9 3,1    9,9   0,3   265,9    
  200-299,9    0,5    31,3      289,6    
  300-499,9    5,8    50,0      471,4    
  500-    45,4    0,1      1012,4    
  Alle 0,3  4,1 3,9    19,6   0,2   318,3    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    -0,7    12,4      613,0    
  200-299,9    6,2    18,0 -0,2     864,7    
  300-499,9           25,8   768,0    
  Alle    2,6    12,8 0,1  3,4   721,4    
Andre bygder                  
  50-99,9    -7,0    34,1      199,1    
  100-199,9    -0,2    60,6   0,1   386,2    
  200-299,9 0,3  5,9      0,3  0,2   543,1    
  300-499,9         4,7  0,2   465,4    
  Alle 0,1  2,0 -1,1    31,9 0,4  0,1   418,9    
Vestlandet                  
  35-49,9           2,1   27,3    
  50-99,9 0,4  12,2        0,1   129,7    
  100-199,9 0,2  2,2 0,7    6,9 0,2  0,1   381,5    
  200-299,9    7,0    31,9 0,6  1,9   421,3    
  300-499,9              596,5    
  Alle 0,2  4,2 1,3    7,8 0,2  0,5   314,4    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9    -0,1    13,8 -0,1  0,2   480,3    
  200-299,9           0,4   417,6    
  300-499,9        0,1      514,8    
  Alle        4,6   0,2   461,0    
Andre bygder                  
  100-199,9         0,2  0,3   326,4    
  200-299,9           0,2   400,0    
  300-499,9           2,2   604,9    
  Alle         0,1  0,5   386,7    
Nord-Norge                  
  50-99,9 0,9  64,4           99,9    
  100-199,9 1,1  44,9     0,2      210,0    
  200-299,9              330,3    
  300-499,9        0,2      420,0    
  Alle 0,5  25,6     0,1      266,5    
Alle bruk                  
  35-49,9   2,7        1,5   32,0    
  50-99,9 0,5  15,6 5,8    4,4 0,1  0,1   163,5    
  100-199,9 0,3  8,2 7,1    13,1 0,1  0,1   347,4    
  200-299,9   0,7 6,8    15,1 0,1  0,5   440,6    
  300-499,9 0,1   9,0    17,6 1,0  1,3   506,8    
  500-    60,1          581,8    
  Alle 0,2  4,9 9,9    12,7 0,2  0,5   390,1    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015