Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    93,7    24,8   1,3   474,2    
  200-299,9    144,7    18,3   3,6   589,0    
  300-499,9 0,2   18,6    29,3   2,6   539,0    
  500-    50,3    26,3   2,3   597,2    
  Alle 0,1   70,6    24,7   2,6   552,6    
Andre bygder                  
  50-99,9 1,0  15,2        0,8   295,4    
  100-199,9 0,5  7,7 1,3    29,2 0,4  2,3   275,4    
  200-299,9    -0,7    28,0 0,6  2,1   415,2    
  300-499,9        0,5 -0,4  1,4   464,1    
  500-    31,9    197,7   24,8   666,1    
  Alle 0,3  4,9 1,6    27,8 0,3  2,8   357,0    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    0,1    12,0   1,3   712,3    
  200-299,9    -10,7    56,1   1,1   973,1    
  300-499,9           1,1   1082,7    
  Alle    -4,2    27,5   1,1   856,3    
Andre bygder                  
  50-99,9        0,2   2,1   268,3    
  100-199,9    -2,4    65,2 2,6  2,8   450,6    
  200-299,9 0,5  7,9     13,7 0,1  1,2   574,6    
  300-499,9         -0,4  0,7   500,4    
  Alle 0,1  2,2 -1,1    33,3 1,1  2,0   469,1    
Vestlandet                  
  35-49,9           0,1   29,1    
  50-99,9 0,4  11,2      -0,1  0,9   144,7    
  100-199,9 0,2  4,3 -1,3    12,9   2,0   414,3    
  200-299,9    -0,1    6,3 0,5  1,3   472,6    
  300-499,9    24,4       3,2   635,8    
  Alle 0,2  4,4 1,5    7,1 0,1  1,7   372,8    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9           3,5   443,1    
  200-299,9        0,1   3,1   376,5    
  300-499,9        0,1   4,4   503,1    
  Alle        0,1   3,5   429,1    
Andre bygder                  
  100-199,9         0,3  1,7   344,6    
  200-299,9           4,3   437,1    
  300-499,9           2,4   594,7    
  Alle         0,1  2,8   425,2    
Nord-Norge                  
  50-99,9 2,4  78,7        0,3   104,7    
  100-199,9 2,0  54,7     0,2 0,2  0,5   225,3    
  200-299,9   4,2        6,9   395,8    
  300-499,9        0,3   0,8   511,3    
  Alle 1,0  30,2     0,1 0,1  2,5   324,8    
Alle bruk                  
  35-49,9           0,9   48,7    
  50-99,9 0,7  19,9 8,5    0,5   1,1   208,6    
  100-199,9 0,4  10,0 7,8    20,6 0,5  1,9   377,5    
  200-299,9   1,4 24,6    13,6 0,2  3,1   499,3    
  300-499,9 0,1   8,7    10,8 -0,1  2,3   549,7    
  500-    42,9    41,8   4,6   588,3    
  Alle 0,2  5,7 14,8    16,0 0,2  2,4   441,4    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015