Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    107,3    7,2      324,5    
  200-299,9    162,7    5,0   0,3   598,0    
  300-499,9    38,0    33,0   3,7   569,2    
  500-    68,2    21,6   2,7   664,5    
  Alle    84,8    25,6   1,9   549,5    
Andre bygder                  
  50-99,9 2,7  24,1 4,0    35,3   0,1   149,4    
  100-199,9 0,3  8,7 2,6    30,5   1,9   288,9    
  200-299,9    3,2    19,9 0,1  0,3   362,3    
  300-499,9        0,2      493,8    
  500-    46,5    130,1      599,9    
  Alle 0,3  5,3 4,5    27,2   0,9   355,7    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    -0,2    13,8      617,9    
  200-299,9    4,2    40,6   0,1   1517,2    
  300-499,9    -5,9    33,7   7,0   867,7    
  Alle    0,2    28,0   1,8   1069,2    
Andre bygder                  
  100-199,9    60,4    48,9   2,9   519,7    
  200-299,9    2,7    49,9 -1,6  1,7   611,7    
  300-499,9           0,9   632,5    
  Alle    26,0    44,5 -0,5  1,9   580,1    
Vestlandet                  
  35-49,9 2,3  32,6        0,1   48,4    
  50-99,9 0,1  8,6        0,1   164,3    
  100-199,9 0,3  6,5     20,6 0,2     416,4    
  200-299,9    -0,2    5,4 1,2     476,7    
  300-499,9    19,6       0,6   794,7    
  Alle 0,3  5,6 2,0    10,1 0,4  0,1   416,6    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9              483,2    
  200-299,9           0,1   442,4    
  300-499,9           0,1   502,3    
  Alle           0,1   506,5    
Andre bygder                  
  100-199,9           0,1   402,6    
  200-299,9        0,1   0,4   449,7    
  300-499,9         0,3  0,8   652,5    
  Alle         0,1  0,4   495,5    
Nord-Norge                  
  50-99,9 1,3  139,1           152,1    
  100-199,9 2,0  69,0 0,1    0,2      252,8    
  200-299,9 0,1  8,9     0,1   0,5   368,9    
  300-499,9        0,1      531,7    
  Alle 0,7  30,6     0,1   0,2   371,8    
Alle bruk                  
  35-49,9 1,6  23,7 11,0    218,6      347,0    
  50-99,9 0,7  26,9 0,8    7,2   0,1   148,3    
  100-199,9 0,4  10,5 18,6    19,6 0,1  0,8   380,0    
  200-299,9   1,5 26,8    11,6 0,1  0,4   531,7    
  300-499,9    11,5    10,6   1,6   592,3    
  500-    50,6    30,2   1,8   733,7    
  Alle 0,2  5,8 20,7    17,7   0,9   486,7    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015