Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    139,1       0,1   328,0    
  200-299,9    199,4    9,7   0,2   647,6    
  300-499,9 0,1   30,6    35,8   21,2   553,4    
  500-    67,0    33,1   3,6   629,0    
  Alle    109,1    35,1   7,8   560,3    
Andre bygder                  
  50-99,9 1,2  25,1 4,6    26,4      137,9    
  100-199,9 4,2  8,8 3,0    18,3   2,9   280,2    
  200-299,9    6,9    27,9 -0,3  0,1   380,7    
  300-499,9        0,3      471,8    
  500-    6,5    64,7   0,2   631,3    
  Alle 1,9  5,4 3,7    21,7 -0,1  1,3   359,5    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    0,1    12,4      567,1    
  200-299,9    1,2    50,2      1504,8    
  300-499,9    2,5    16,5   11,5   1114,9    
  Alle    1,2    23,5   3,7   1109,0    
Andre bygder                  
  50-99,9    293,7    70,1   2,1   526,9    
  100-199,9    29,5    37,4 -0,2  26,0   528,3    
  200-299,9    -3,3    19,3   0,6   529,7    
  300-499,9              632,5    
  Alle    32,5    40,0 -0,1  10,2   577,4    
Vestlandet                  
  35-49,9 1,9  18,9           33,0    
  50-99,9 0,1  5,5        0,3   150,6    
  100-199,9 0,6  9,5 -4,6    24,0 0,3  0,1   437,2    
  200-299,9 0,1   0,1    0,1 0,1  0,4   435,9    
  300-499,9    4,1    8,4      823,9    
  Alle 0,3  5,4 -1,1    10,4 0,1  0,2   444,5    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9              583,0    
  200-299,9           0,2   415,4    
  300-499,9    82,6       0,2   543,0    
  Alle    27,1       0,2   533,5    
Andre bygder                  
  100-199,9           -0,1   420,8    
  200-299,9              476,9    
  300-499,9           0,1   619,8    
  Alle              522,0    
Nord-Norge                  
  50-99,9 4,4  114,7           130,3    
  100-199,9 8,2  75,3     0,3   0,5   264,0    
  200-299,9 0,1  8,6     0,1   0,2   350,3    
  300-499,9        0,2   0,1   542,3    
  Alle 2,1  28,2     0,2   0,2   387,8    
Alle bruk                  
  35-49,9 1,2  11,4 214,1    255,8      744,5    
  50-99,9 0,9  23,1 31,3    12,9   0,3   174,6    
  100-199,9 2,0  11,2 20,5    15,0   3,7   390,2    
  200-299,9   1,7 31,4    10,6   0,2   512,5    
  300-499,9    17,3    11,6   6,4   623,8    
  500-    38,7    29,6   2,2   749,1    
  Alle 0,7  5,5 28,2    18,1   3,1   507,3    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015