Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  35-49,9    450,3    528,9   0,2   1137,8    
  100-199,9    213,1       0,3   423,2    
  200-299,9    215,9    8,7   0,5   665,3    
  300-499,9    33,2    36,0   13,7   636,7    
  500-    124,1    35,8   0,1   738,0    
  Alle    137,2    38,8   4,4   631,5    
Andre bygder                  
  50-99,9 2,0  11,2 -9,5    74,1      149,4    
  100-199,9 0,4  15,2 2,0    17,9   0,3   323,5    
  200-299,9    -0,6    12,2 0,2     410,2    
  300-499,9    -0,1    28,0   0,3   531,1    
  500-    30,8    130,8   0,5   858,2    
  Alle 0,3  6,7 3,0    34,4   0,2   428,3    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    -3,5    16,7      689,7    
  200-299,9    -2,6    58,6   6,8   1615,1    
  300-499,9           0,7   1522,8    
  Alle    -1,8    22,3 -0,1  2,1   1300,6    
Andre bygder                  
  100-199,9    39,1    50,9   28,7   608,5    
  200-299,9           3,1   550,8    
  300-499,9    0,1       41,0   835,9    
  Alle    33,6    44,6   21,3   722,8    
Vestlandet                  
  35-49,9 2,0  17,3           32,5    
  50-99,9 0,2  7,3        0,1   127,7    
  100-199,9 0,2  9,4 1,4    19,4   0,1   447,9    
  200-299,9           0,1   610,7    
  300-499,9 0,4   0,1     1,5  0,2   856,1    
  Alle 0,3  5,7 0,6    7,9 0,3  0,1   512,6    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9              699,8    
  200-299,9              453,8    
  300-499,9    84,5       0,2   669,2    
  Alle    32,3       0,1   618,7    
Andre bygder                  
  100-199,9              474,0    
  200-299,9              568,2    
  300-499,9           0,1   690,3    
  Alle              615,5    
Nord-Norge                  
  50-99,9 12,7  117,0           357,0    
  100-199,9 6,8  79,0     0,1   0,7   292,7    
  200-299,9 0,4  12,5        0,8   411,6    
  300-499,9    -0,1    0,2      608,6    
  Alle 2,5  30,9     0,1   0,5   465,3    
Alle bruk                  
  35-49,9 1,0  8,6 116,3    270,4   0,1   623,2    
  50-99,9 2,2  20,5 35,6    17,2   0,3   212,5    
  100-199,9 0,8  13,8 30,1    15,2   3,2   444,5    
  200-299,9 0,1  2,6 36,8    6,9   1,0   585,8    
  300-499,9 0,1   17,5    13,1 0,2  7,2   723,8    
  500-    72,5    42,8   0,1   952,4    
  Alle 0,4  6,2 34,9    21,0 0,1  3,1   594,6    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015