Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    439,4          439,4    
  100-199,9    157,4          348,2    
  200-299,9    319,4    2,3   1,0   795,4    
  300-499,9    42,1    38,8   0,1   681,8    
  500-    135,5          831,1    
  Alle    161,0    29,3   0,3   681,7    
Andre bygder                  
  50-99,9 1,4  33,7 -9,3    1,8      108,8    
  100-199,9 0,6  16,1 0,1    16,2 0,5     353,5    
  200-299,9    -1,0    36,2 0,3  0,4   424,1    
  300-499,9    45,5    0,1      608,5    
  500-    43,3    94,6   0,2   885,1    
  Alle 0,3  8,1 14,2    28,3 0,2  0,1   467,3    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9              969,6    
  200-299,9    -5,5    71,5   4,5   1695,2    
  300-499,9           1,6   922,8    
  500-              1923,0    
  Alle    -2,0    26,6   2,0   1408,0    
Andre bygder                  
  100-199,9    5,2    104,3 -0,2  0,9   571,5    
  200-299,9              667,1    
  300-499,9              929,3    
  500- 0,1   0,5       0,9   1388,8    
  Alle    31,7    55,7 -0,1  0,4   796,3    
Vestlandet                  
  35-49,9 1,6  23,0        0,2   32,2    
  50-99,9 -0,1  8,0      -0,4  0,8   110,7    
  100-199,9   10,6 3,6    25,1 0,1  0,5   470,6    
  200-299,9   3,5        0,2   582,6    
  300-499,9           1,3   932,9    
  500-           1,9   1728,2    
  Alle 0,1  6,9 1,3    9,0   0,7   559,9    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9              818,3    
  200-299,9        0,1      458,5    
  300-499,9    72,9       0,2   768,3    
  Alle    32,5       0,1   685,1    
Andre bygder                  
  100-199,9 0,1          0,1   533,5    
  200-299,9           0,5   520,8    
  300-499,9           0,1   697,6    
  Alle           0,2   664,5    
Nord-Norge                  
  100-199,9 2,7  83,3     0,2   0,5   292,3    
  200-299,9 0,7  34,2 0,1    0,1   1,7   458,5    
  300-499,9    -0,1    0,2   0,2   646,7    
  500-              1445,4    
  Alle 0,8  32,3     0,1   0,7   556,6    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,8  11,5 21,6    283,4   0,3   607,5    
  50-99,9 0,2  16,8 106,6    0,9 -0,1  0,3   267,9    
  100-199,9 0,4  14,8 23,7    22,6 0,1  0,3   457,0    
  200-299,9 0,1  6,3 58,3    11,5   0,9   644,6    
  300-499,9    25,0    9,6   0,3   740,3    
  500-    63,5    16,6   0,2   1116,8    
  Alle 0,2  6,8 42,5    19,5   0,5   652,3    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015