Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    331,0          331,0    
  100-199,9    67,2    61,2   3,6   314,3    
  200-299,9    305,4       3,4   734,8    
  300-499,9 0,1   145,6    48,1   1,2   818,4    
  500-    93,3    136,2      825,3    
  Alle    160,9    67,5   1,7   701,9    
Andre bygder                  
  50-99,9 2,8  41,1           120,3    
  100-199,9 1,2  21,3 -2,3    17,7      313,5    
  200-299,9    6,3    32,3 -0,3  0,1   462,4    
  300-499,9    33,7       0,7   617,9    
  500-    5,6    85,3   0,3   942,2    
  Alle 0,6  9,4 9,0    25,3 -0,1  0,2   487,1    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    1,8    22,7   0,3   1188,7    
  200-299,9              1689,2    
  300-499,9    8,4    0,5      1571,8    
  500-           2,2   2141,9    
  Alle    2,6    5,1   0,4   1536,7    
Andre bygder                  
  100-199,9    9,8    97,1 0,3  0,4   553,3    
  200-299,9              821,5    
  300-499,9         0,5  0,1   954,3    
  500-    -0,1       0,3   1192,4    
  Alle    33,3    53,8 0,2  0,2   826,5    
Vestlandet                  
  35-49,9 1,4  20,6           28,3    
  50-99,9   7,8        1,9   63,5    
  100-199,9 2,2  18,7 0,7    25,7 0,2  0,1   449,3    
  200-299,9 0,2  4,2      1,1  0,4   604,7    
  300-499,9        0,2 1,2  0,3   977,0    
  500-    0,7          2054,4    
  Alle 0,9  9,8 0,3    9,4 0,6  0,4   577,3    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9           1,5   836,9    
  200-299,9           0,4   474,4    
  300-499,9    71,3          816,6    
  500-              998,9    
  Alle    26,3       0,4   709,0    
Andre bygder                  
  100-199,9           0,2   508,8    
  200-299,9           1,2   583,6    
  300-499,9         0,2  0,3   689,7    
  500-           2,2   1180,2    
  Alle         0,1  0,8   696,8    
Nord-Norge                  
  50-99,9 14,9  112,9        0,3   331,7    
  100-199,9 2,6  98,2     0,5   0,5   278,6    
  200-299,9 0,4  19,8        0,3   488,7    
  300-499,9 0,8  22,3     0,3   0,1   760,3    
  500-              1227,1    
  Alle 1,8  38,5     0,2   0,2   617,7    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,8  11,6 20,9    206,1      553,3    
  50-99,9 2,8  28,5 94,9    0,7   1,0   219,1    
  100-199,9 1,1  18,1 11,2    33,1 0,1  0,8   453,8    
  200-299,9 0,1  3,6 60,5    5,6 0,1  0,9   665,8    
  300-499,9 0,1  3,4 46,6    11,7 0,2  0,5   845,1    
  500-    40,4    70,7   0,4   1088,9    
  Alle 0,5  8,2 42,6    26,3 0,1  0,7   692,5    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015