Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    378,5          378,5    
  100-199,9    147,3    137,0   4,6   488,1    
  200-299,9    196,9    57,0   58,3   764,1    
  300-499,9    139,4    48,1 0,4  45,2   919,9    
  500-    -3,2    84,5   1,4   729,8    
  Alle    135,8    81,1 0,1  27,9   756,7    
Andre bygder                  
  50-99,9 3,5  73,5           161,0    
  100-199,9 0,2  15,5 28,3    17,5   0,1   330,0    
  200-299,9 6,0  15,1 2,5    66,2 0,1  1,7   533,4    
  300-499,9    -0,2    0,8   0,4   615,4    
  500-    38,6    60,5 1,6     1038,9    
  Alle 1,8  12,8 14,5    30,3 0,2  0,6   542,2    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    193,6    19,5   0,2   1300,1    
  200-299,9           0,2   1467,4    
  300-499,9    -8,4    33,4      1631,7    
  500-           3,3   2459,8    
  Alle    83,6    13,7   0,5   1577,6    
Andre bygder                  
  100-199,9    12,0    49,9 -0,1  0,6   437,3    
  200-299,9           4,5   927,0    
  300-499,9              956,6    
  500-    0,1       1,7   1192,6    
  Alle    30,6    32,5   1,3   786,4    
Vestlandet                  
  35-49,9 0,6  19,8           25,7    
  50-99,9           3,1   82,4    
  100-199,9 0,1  14,5 -13,2    76,8   0,1   530,9    
  200-299,9 2,8  17,5 -0,1    0,2 0,3  0,5   688,7    
  300-499,9           0,9   948,6    
  500-              2029,3    
  Alle 0,7  9,7 -4,4    25,5 0,1  0,8   622,4    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9           1,4   909,7    
  200-299,9              452,9    
  300-499,9    70,4          950,9    
  500-           0,6   893,3    
  Alle    30,0       0,3   787,3    
Andre bygder                  
  100-199,9              561,7    
  200-299,9              631,2    
  300-499,9           0,3   647,4    
  500-           2,0   1815,6    
  Alle           0,4   767,2    
Nord-Norge                  
  100-199,9 2,0  115,4        1,3   304,8    
  200-299,9 0,5  37,3     0,1   0,2   502,4    
  300-499,9 0,5  35,1     0,1      907,9    
  500-              1307,3    
  Alle 0,7  49,1     0,1   0,3   696,4    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,3  8,9 100,3    152,5      595,5    
  50-99,9 0,6  24,4 147,0    0,8   1,6   262,4    
  100-199,9 0,2  17,4 35,4    52,0   1,0   509,6    
  200-299,9 1,5  11,6 37,5    21,7 0,1  11,7   693,7    
  300-499,9 0,1  4,4 41,1    13,4 0,1  11,0   897,8    
  500-    4,1    40,8 0,2  1,0   1143,8    
  Alle 0,5  10,0 41,1    31,3 0,1  6,5   743,4    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015