Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    450,5          450,5    
  100-199,9    186,6    149,4 -0,5  0,6   620,5    
  200-299,9    357,1    52,5   88,4   1026,3    
  300-499,9    40,9    167,3   5,9   853,1    
  500-    76,0    156,3      978,8    
  Alle    148,0    141,3 -0,1  20,0   870,7    
Andre bygder                  
  50-99,9 3,9  61,2           237,5    
  100-199,9 0,4  15,9 34,1       0,3   335,1    
  200-299,9 2,8  19,5 19,9    151,9   0,2   575,7    
  300-499,9    -0,4    1,5      756,6    
  500-    29,3    108,9      1299,2    
  Alle 1,0  12,4 18,2    51,8   0,1   658,5    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    257,8    294,8      1548,3    
  200-299,9              1505,1    
  300-499,9    388,6       6,1   2412,4    
  500-         -0,3  0,8   2353,7    
  Alle    264,2    42,1 -0,1  2,1   1979,2    
Andre bygder                  
  100-199,9    -3,2    124,0      514,9    
  200-299,9         -0,3  0,2   848,2    
  300-499,9         2,1  0,1   1027,0    
  500-           1,2   1436,8    
  Alle    15,6    59,2 0,6  0,3   908,6    
Vestlandet                  
  35-49,9 -0,8  13,7           21,0    
  50-99,9           3,7   69,0    
  100-199,9 3,3  31,2 2,2    40,1 0,1  0,1   624,5    
  200-299,9        0,1 -0,3  0,9   724,4    
  300-499,9 0,2   -0,6    47,6 0,1  1,8   1114,9    
  500-           3,3   2021,3    
  Alle 1,0  10,1 0,5    23,4   1,3   737,3    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9           4,3   973,2    
  200-299,9              390,6    
  300-499,9    76,9       6,1   1247,5    
  500-              1296,7    
  Alle    39,0       3,8   997,7    
Andre bygder                  
  200-299,9           1,3   772,4    
  300-499,9         -0,4  6,1   797,5    
  500-              1800,3    
  Alle         -0,2  3,2   895,4    
Nord-Norge                  
  100-199,9 3,3  163,1     0,1   4,7   327,5    
  200-299,9 1,8  42,3 0,1    3,5   0,3   535,7    
  300-499,9 0,7  41,0           1035,8    
  500-           2,3   1521,7    
  Alle 1,6  62,4     1,1   1,3   807,7    
Alle bruk                  
  35-49,9 -0,3  5,2 128,4    229,8      685,9    
  50-99,9 1,2  24,6 163,2       1,8   275,8    
  100-199,9 1,4  30,7 47,4    62,7   1,0   585,7    
  200-299,9 0,7  9,3 66,2    31,2 -0,1  16,1   776,7    
  300-499,9 0,1  5,5 42,8    43,1 0,2  3,3   1059,8    
  500-    33,1    74,7   0,7   1367,3    
  Alle 0,5  11,7 56,2    51,3   5,4   892,6    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015