Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    205,3    93,8   0,2   487,1    
  200-299,9    337,9    105,3   99,9   1071,0    
  300-499,9    45,6    197,6 0,3  1,4   871,9    
  500-    77,2    102,8   68,4   915,5    
  Alle    155,7    135,5 0,1  41,4   889,7    
Andre bygder                  
  50-99,9 15,9  84,5           265,0    
  100-199,9 3,4  33,2 40,5       0,1   320,5    
  200-299,9    -20,9    155,7 -0,2  0,1   529,7    
  300-499,9    4,6    40,9   0,1   814,9    
  500-    198,2    77,3   4,8   1506,8    
  Alle 1,7  13,3 35,5    56,8   0,8   699,7    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    377,8    302,9      1749,7    
  200-299,9    452,1          1770,2    
  300-499,9           10,2   2076,3    
  500-    31,3       31,6   2577,3    
  Alle    303,6    36,6   7,7   1973,2    
Andre bygder                  
  100-199,9    206,5       -0,4   663,0    
  200-299,9              556,1    
  300-499,9 0,2        -1,0  1,0   1144,1    
  500-    38,3     0,5  0,7   1640,5    
  Alle 0,1   51,4    53,1 -0,3  0,4   1002,3    
Vestlandet                  
  35-49,9 1,2  0,4        0,1   7,4    
  50-99,9           1,8   78,0    
  100-199,9 3,8  30,0 -4,5    36,9 0,2  0,3   566,4    
  200-299,9 0,7       0,2   0,4   847,1    
  300-499,9 0,2   3,7    43,3   0,4   1116,5    
  500-           -6,0   1962,3    
  Alle 1,4  8,8 -0,5    20,4 0,1  0,2   741,8    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9           2,8   430,8    
  300-499,9    126,3       91,7   1263,6    
  500-    0,1    0,7      1219,7    
  Alle    56,3    0,1   41,6   999,1    
Andre bygder                  
  200-299,9           6,6   774,4    
  300-499,9           0,5   910,2    
  500-           1,7   1710,3    
  Alle           3,1   985,8    
Nord-Norge                  
  100-199,9 2,8  159,1        7,1   357,0    
  200-299,9 0,3  22,7 -0,4    3,0   -0,2   538,3    
  300-499,9 1,9  34,7        -0,1   1071,3    
  500-              1491,5    
  Alle 1,5  53,9 -0,1    0,8   1,2   855,2    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,6  0,2 174,1    270,9   0,8   783,2    
  50-99,9 3,5  31,3 176,0       1,0   307,8    
  100-199,9 2,2  34,4 80,2    38,9 0,1  0,9   561,9    
  200-299,9 0,2  3,0 94,9    40,3   18,7   821,2    
  300-499,9 0,3  5,0 22,8    51,2 -0,1  10,4   1085,7    
  500-    61,1    51,3 0,1  29,5   1343,1    
  Alle 0,7  10,4 68,1    49,8   13,2   924,5    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015