Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    375,8    256,5      953,8    
  100-199,9    237,4    91,3   0,2   539,4    
  200-299,9    391,9    105,1   96,6   1128,2    
  300-499,9    68,4    178,8   72,4   922,4    
  500-    163,9    103,6   58,0   1000,9    
  Alle    200,8    139,7   58,5   943,3    
Andre bygder                  
  100-199,9 0,8  18,5           237,4    
  200-299,9 4,2  53,0 4,5    72,7   0,4   527,0    
  300-499,9    7,5    84,3   0,1   853,8    
  500-    131,8    68,8   0,5   1328,0    
  Alle 1,0  14,9 26,4    54,9   0,2   708,8    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  35-49,9    968,2          995,1    
  100-199,9    326,1    232,4   0,4   1487,8    
  200-299,9    474,7       0,2   2127,3    
  300-499,9              2178,6    
  500-    509,6       49,2   2926,0    
  Alle    324,4    31,5   6,8   2053,8    
Andre bygder                  
  100-199,9    162,3       4,7   737,1    
  200-299,9        0,1   1,3   594,0    
  300-499,9           0,1   1211,4    
  500-    228,9       1,0   1976,1    
  Alle    75,5    40,1   1,5   1041,6    
Vestlandet                  
  35-49,9 0,2  19,4        1,0   38,5    
  50-99,9           4,1   60,9    
  100-199,9 3,9  36,0 11,3    46,6   0,3   606,8    
  200-299,9 0,3       0,2   0,5   810,2    
  300-499,9    1,9    47,7 -0,3  1,2   1082,8    
  500-           -0,1   1950,8    
  Alle 1,0  9,8 3,1    21,7 -0,1  1,0   758,5    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9    -0,1          732,4    
  200-299,9    302,9       0,5   732,2    
  300-499,9    318,6    0,7 -0,3  110,4   1480,5    
  500-    192,4          1337,1    
  Alle    257,8    0,3 -0,1  47,0   1174,3    
Andre bygder                  
  200-299,9           0,1   701,9    
  300-499,9           0,4   1015,0    
  500-              1774,8    
  Alle           0,2   1023,1    
Nord-Norge                  
  100-199,9 1,9  161,5           332,4    
  200-299,9 1,6  82,4 0,1    3,4 0,4  0,5   577,2    
  300-499,9 0,1  25,5        0,9   1059,1    
  500-           0,1   1663,1    
  Alle 0,9  64,3     0,8 0,1  0,5   903,1    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,1  9,7 245,5    225,9   0,5   587,5    
  50-99,9 0,3  15,6 79,1    54,0   2,2   303,8    
  100-199,9 1,4  33,5 79,4    39,2   0,7   570,4    
  200-299,9 0,8  16,7 122,0    26,6   16,4   839,4    
  300-499,9   3,6 46,7    51,0 -0,1  24,6   1146,3    
  500-    144,2    50,2   25,2   1441,8    
  Alle 0,4  12,0 95,9    47,9   16,9   974,7    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015