Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    563,8    231,1      1211,6    
  100-199,9    206,1    79,3   3,6   503,8    
  200-299,9    131,1    110,0   102,3   906,9    
  300-499,9    158,1    195,6 -0,1  83,0   1125,2    
  500-    168,5    126,1   41,6   1124,1    
  Alle    178,8    147,6   56,3   994,2    
Andre bygder                  
  100-199,9 1,1  21,0        0,1   229,2    
  200-299,9 5,3  61,4 6,6    77,8 3,0     608,4    
  300-499,9    11,5    68,9      864,1    
  500-    102,4    60,5   0,4   1400,3    
  Alle 1,2  16,3 25,8    51,0 0,6  0,1   780,4    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  200-299,9    659,7    0,5   193,6   2362,6    
  300-499,9           0,1   2378,6    
  500-    319,4       25,5   3319,4    
  Alle    333,8    27,6   59,6   2337,7    
Andre bygder                  
  100-199,9    131,5     4,7  22,6   739,1    
  200-299,9    -0,1    0,1 0,5  0,8   766,5    
  300-499,9           0,1   1241,7    
  500-    187,2     -1,2  0,9   2125,7    
  Alle    56,5    42,2 0,9  4,9   1134,5    
Vestlandet                  
  35-49,9 0,2  25,8      0,1  1,1   33,2    
  50-99,9         0,8  3,1   58,1    
  100-199,9 1,7  43,3 -0,9    54,3   0,4   639,2    
  200-299,9 0,5       0,3   0,1   901,6    
  300-499,9 0,1   -10,8    51,3   0,7   1350,8    
  500-              1982,8    
  Alle 0,6  11,6 -3,0    25,8 0,1  0,7   875,3    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  100-199,9    316,2          950,7    
  200-299,9    266,3       2,9   819,0    
  300-499,9    334,3     -0,3  95,8   1554,0    
  500-    188,7       0,3   1374,3    
  Alle    283,1     -0,1  43,5   1264,6    
Andre bygder                  
  200-299,9              824,2    
  300-499,9         -0,2  0,4   1112,4    
  500-           1,7   1919,2    
  Alle         -0,1  0,4   1166,6    
Nord-Norge                  
  100-199,9 1,0  158,6           383,8    
  200-299,9 0,9  98,0     0,9   1,8   600,4    
  300-499,9 0,4  32,0        0,2   1166,0    
  500-           2,3   1880,0    
  Alle 0,6  69,9     0,2   1,0   1010,8    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,1  12,9 141,8    276,0 0,1  0,5   560,8    
  50-99,9 0,2  18,2 155,9    44,9 0,5  1,8   382,1    
  100-199,9 0,8  35,2 73,3    39,7 0,6  3,6   592,2    
  200-299,9 0,8  19,9 96,8    27,6 0,4  32,8   912,6    
  300-499,9 0,1  4,2 62,0    49,5 -0,1  23,8   1268,9    
  500-    129,1    56,3 -0,1  17,7   1604,5    
  Alle 0,4  13,2 91,1    49,2 0,2  19,9   1081,0