Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    226,7    66,2      459,0    
  200-299,9    289,2    104,5   112,0   1084,7    
  300-499,9    58,7    157,2   59,7   939,2    
  500-    154,7    114,1   67,6   1238,6    
  Alle    188,7    122,9   60,9   1024,8    
Andre bygder                  
  100-199,9 1,0  23,0        0,9   283,6    
  200-299,9 5,0  55,5 7,0    70,0 0,7  1,8   577,4    
  300-499,9    -10,7    100,8   5,4   836,3    
  500- 0,4   98,5    61,0   2,4   1459,1    
  Alle 1,3  16,5 22,0    61,1 0,1  2,9   816,7    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    239,9    260,6      1723,0    
  200-299,9    388,9    0,6   300,6   2415,8    
  300-499,9           0,1   2169,5    
  500-    435,5       37,8   3299,9    
  Alle    429,7    29,6   74,6   2402,6    
Andre bygder                  
  100-199,9    22,5       24,5   578,4    
  200-299,9    0,1    0,1 0,3  0,6   727,3    
  300-499,9        0,1   10,5   1375,0    
  500-    284,8       15,7   2322,8    
  Alle    65,1    40,6 0,1  11,2   1230,2    
Vestlandet                  
  35-49,9 0,2  26,9        2,3   33,6    
  50-99,9           7,1   52,3    
  100-199,9 1,3  50,2 -9,6    55,6 0,3  0,4   754,3    
  200-299,9        0,3      944,8    
  300-499,9    1,7    49,3   0,4   1363,9    
  500-           0,7   2182,9    
  Alle 0,3  12,6 -1,7    24,0 0,1  1,2   967,9    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9    362,1       1,9   901,3    
  300-499,9    430,4       103,9   1608,5    
  500-           0,7   1631,9    
  Alle    289,7       51,1   1396,9    
Andre bygder                  
  200-299,9              851,5    
  300-499,9           0,4   1284,6    
  500-              1817,8    
  Alle           0,2   1204,4    
Nord-Norge                  
  100-199,9 2,1  154,0           365,0    
  200-299,9 1,9  92,0        3,6   567,4    
  300-499,9 0,8  60,1     3,8   0,1   1134,4    
  500-           0,1   1877,8    
  Alle 1,1  73,1     1,2   1,0   1037,2    
Alle bruk                  
  35-49,9 0,1  12,9 431,1    249,1   1,1   933,4    
  50-99,9 0,2  22,7 345,7       4,6   417,1    
  100-199,9 0,8  34,5 54,4    39,5 0,1  3,3   616,6    
  200-299,9 0,9  19,5 96,2    25,0 0,1  37,2   923,5    
  300-499,9 0,1  7,3 60,1    50,1   24,8   1271,3    
  500- 0,1   118,5    48,1   26,6   1721,5    
  Alle 0,4  13,7 99,8    45,1   23,4   1142,5