Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9           4,3   4,3    
  100-199,9    213,6    69,2      484,4    
  200-299,9    273,7    99,6   83,0   928,1    
  300-499,9    32,2    102,8 1,6  77,2   971,4    
  500-    186,3    125,8   48,1   1463,1    
  Alle    190,3    113,4 0,4  53,9   1068,7    
Andre bygder                  
  100-199,9 0,9  22,6        0,1   263,4    
  200-299,9 3,1  25,0 1,0    57,5   0,3   446,4    
  300-499,9 1,0  16,0 -6,8    113,8 0,2  0,1   896,9    
  500- 0,2   170,0    56,3   0,6   1478,9    
  Alle 1,3  15,2 55,1    61,5 0,1  0,3   814,5    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    236,9    321,6      1904,0    
  200-299,9    -28,3       304,9   1857,2    
  300-499,9              1935,8    
  500-    364,2    0,1   27,9   4526,9    
  Alle    301,6    35,8   77,9   2404,7    
Andre bygder                  
  100-199,9           26,3   565,2    
  200-299,9 0,5             750,7    
  300-499,9         -0,3  0,7   1396,6    
  500-    206,7    0,2   1,8   2334,2    
  Alle 0,1   48,8    53,0 -0,1  6,0   1293,8    
Vestlandet                  
  35-49,9 3,0  28,5        2,9   34,4    
  50-99,9           4,4   52,1    
  100-199,9 1,3  41,1 7,2    61,2 0,1  1,2   731,8    
  200-299,9        0,2   0,1   843,5    
  300-499,9 0,1   5,2    47,4   0,5   1390,5    
  500-           1,0   2523,8    
  Alle 0,5  11,3 2,9    25,7   1,2   1023,0    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9    401,9          841,1    
  300-499,9    555,7    14,6   120,6   1825,6    
  500-    143,3       227,9   1741,3    
  Alle    378,5    7,1   115,6   1551,5    
Andre bygder                  
  100-199,9              1640,8    
  200-299,9              673,3    
  300-499,9              1280,3    
  500-              2022,5    
  Alle              1204,7    
Nord-Norge                  
  100-199,9 1,2  157,9        0,1   362,9    
  200-299,9 0,1  57,7 -0,1    1,0      518,3    
  300-499,9 2,1  101,2           1140,7    
  500-           1,3   1901,6    
  Alle 0,8  72,5     0,3   0,4   1080,0    
Alle bruk                  
  35-49,9 1,4  13,0 505,0    342,1   2,8   967,7    
  50-99,9   16,9 279,8       3,3   340,5    
  100-199,9 0,7  33,1 50,5    44,9   3,5   643,2    
  200-299,9 0,6  11,3 70,5    27,5   35,6   792,5    
  300-499,9 0,4  13,6 74,6    44,0 0,3  28,6   1300,5    
  500-    136,8    46,3   34,8   1947,0    
  Alle 0,4  13,0 102,7    46,1 0,1  26,1   1182,6