Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  100-199,9    253,7    0,1   0,6   518,8    
  200-299,9    217,8    112,1   127,4   942,7    
  300-499,9    46,8    93,6 0,6  63,9   869,5    
  500-    180,8    134,7   46,7   1395,3    
  Alle    171,6    108,5 0,2  59,5   1032,7    
Andre bygder                  
  100-199,9 1,2  24,1 74,4          332,2    
  200-299,9 4,3  27,0 -15,4    77,1   5,0   437,2    
  300-499,9 1,1  15,6 75,7    103,3 0,4  0,1   957,3    
  500- 0,5   80,9    53,1 0,1  1,8   1467,6    
  Alle 1,7  15,7 53,5    62,7 0,1  1,7   825,1    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    231,2    239,3   4,3   1666,7    
  200-299,9           0,1   1429,6    
  300-499,9              1943,9    
  500-    323,6       31,1   4535,0    
  Alle    344,2    33,1   7,3   2355,9    
Andre bygder                  
  100-199,9           18,0   427,2    
  200-299,9    13,4    89,3 0,4  0,8   752,0    
  300-499,9              1145,0    
  500-    222,7    0,1   1,5   2362,6    
  Alle    55,5    61,8 0,1  3,7   1206,9    
Vestlandet                  
  35-49,9           8,2   8,2    
  50-99,9           5,9   32,3    
  100-199,9 1,6  52,6 3,1    94,8 0,2  1,5   668,1    
  200-299,9        0,1   0,2   816,8    
  300-499,9    1,5    38,6   0,1   1277,9    
  500-           0,4   2618,9    
  Alle 0,3  9,9 1,0    28,9   1,3   1078,5    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9    559,1       0,3   862,6    
  300-499,9    435,5    15,9   108,3   1680,5    
  500-    190,5       188,7   1978,3    
  Alle    347,4    7,3   105,9   1556,8    
Andre bygder                  
  200-299,9           0,6   675,8    
  300-499,9           0,4   1307,7    
  500-              2138,6    
  Alle           0,4   1243,1    
Nord-Norge                  
  100-199,9 -0,1  131,8           428,6    
  200-299,9 1,0  83,8           545,8    
  300-499,9 0,3  85,7 -0,1    0,6   0,1   1125,6    
  500-           0,1   1753,1    
  Alle 0,3  67,8     0,2      1090,9    
Alle bruk                  
  35-49,9    538,2    239,4   3,0   897,6    
  50-99,9   21,1 272,2    44,0   5,0   371,4    
  100-199,9 0,7  32,9 75,2    41,4 0,1  3,0   622,7    
  200-299,9 0,8  14,6 66,5    40,2   22,1   764,5    
  300-499,9 0,2  11,8 70,9    40,3 0,2  23,9   1227,7    
  500- 0,1   122,4    45,8   33,2   1972,8    
  Alle 0,4  12,5 100,5    46,1 0,1  21,8   1186,5