Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    692,5       5,8   698,3    
  100-199,9    229,4       1,5   519,6    
  200-299,9    414,6    159,8   122,9   1147,1    
  300-499,9    33,5    150,7   75,8   836,0    
  500-    185,2    180,2   51,0   1389,0    
  Alle    204,6    144,0   61,4   1041,6    
Andre bygder                  
  100-199,9 1,1  24,7        0,3   237,0    
  200-299,9 3,6  40,5 70,5    105,4   6,3   590,9    
  300-499,9 0,1   10,8    96,1   0,9   836,5    
  500- 0,2   186,3    45,1   2,7   1578,1    
  Alle 1,2  14,7 69,4    65,4   2,6   839,1    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    247,7    204,6   0,1   1722,4    
  200-299,9    -22,5       277,4   1672,1    
  300-499,9           0,8   1824,6    
  500-    300,4       25,6   4235,1    
  Alle    382,2    28,8   67,7   2490,0    
Andre bygder                  
  100-199,9    10,3    97,7   47,5   368,9    
  200-299,9           0,6   750,9    
  300-499,9    6,0    68,4   0,3   1069,3    
  500-    221,6    0,3   1,2   2283,2    
  Alle    60,0    61,8   8,3   1156,6    
Vestlandet                  
  35-49,9    6,8    361,4   5,9   403,6    
  50-99,9           12,0   37,3    
  100-199,9 1,2  76,5        0,4   592,5    
  200-299,9        0,2 0,3  0,6   738,5    
  300-499,9 0,4  17,4 3,7    39,8   0,3   1251,9    
  500-           0,4   2481,8    
  Alle 0,3  19,0 1,4    32,2 0,1  1,6   1046,6    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9    580,0       0,8   807,3    
  300-499,9    343,2       98,2   1535,6    
  500-    460,0       115,6   2241,6    
  Alle    387,6       80,3   1604,8    
Andre bygder                  
  200-299,9           0,1   621,1    
  300-499,9           2,5   1237,0    
  500-           0,4   2174,2    
  Alle           1,1   1248,0    
Nord-Norge                  
  100-199,9 0,8  139,3           416,4    
  200-299,9 0,7  50,2           508,2    
  300-499,9 2,1  87,1           1174,6    
  500-           0,8   1688,3    
  Alle 0,9  59,6        0,3   1093,4    
Alle bruk                  
  35-49,9    367,5    367,6   2,9   866,8    
  50-99,9 0,2  19,6 419,6       6,5   497,4    
  100-199,9 0,6  38,0 63,5    24,5   5,7   581,9    
  200-299,9 0,7  13,1 108,5    44,6 0,1  39,9   807,0    
  300-499,9 0,3  13,3 44,0    56,6   24,6   1147,5    
  500-    164,1    52,7   27,5   2004,8    
  Alle 0,4  13,2 114,5    53,5   24,9   1188,0