Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                  
Flatbygder                  
  50-99,9    521,7       4,0   526,2    
  100-199,9    260,3       0,7   542,6    
  200-299,9    381,6    133,7   125,4   1248,8    
  300-499,9 0,1   28,7    144,3   81,2   719,9    
  500-    121,8    162,8   51,1   1409,3    
  Alle    177,1    135,1   64,0   1058,2    
Andre bygder                  
  100-199,9 1,4  30,8        0,1   233,5    
  200-299,9 3,2  46,8 75,4    108,5   1,1   667,9    
  300-499,9    1,6    109,8   1,2   838,7    
  500- 0,1   198,6    50,5 0,3  7,0   1611,9    
  Alle 1,1  17,0 74,6    73,1 0,1  2,6   891,2    
Agder og Rogaland                  
Jæren                  
  100-199,9    286,4    201,4      1794,3    
  200-299,9    2,8    0,5   410,6   1896,5    
  300-499,9           2,7   2276,2    
  500-    352,5       36,1   4015,8    
  Alle    407,6    28,9   81,8   2606,8    
Andre bygder                  
  100-199,9    -31,4    127,9   91,9   428,1    
  200-299,9           1,6   861,4    
  300-499,9    -17,8    97,5   0,1   1119,4    
  500-    232,6    0,1 -0,3  5,5   2241,2    
  Alle    55,5    69,3 -0,1  15,3   1234,1    
Vestlandet                  
  35-49,9    -54,0    428,0   4,9   401,1    
  50-99,9 3,6   -0,1    0,5 1,0  12,8   34,5    
  100-199,9 1,4  67,5        0,5   594,6    
  200-299,9        0,2   0,4   713,3    
  300-499,9 1,5  17,4 -1,5    55,6 0,1  4,4   1284,3    
  500-           0,2   2495,6    
  Alle 1,0  18,6 -3,3    38,7 0,1  2,8   1046,7    
Trøndelag                  
Flatbygder                  
  200-299,9 0,1   445,4       0,8   926,8    
  300-499,9    400,9       130,8   1572,5    
  500-    473,3       107,2   2274,7    
  Alle    405,5       87,0   1656,9    
Andre bygder                  
  200-299,9              546,9    
  300-499,9           1,4   1204,4    
  500-              2107,6    
  Alle           0,7   1272,3    
Nord-Norge                  
  100-199,9 0,9  141,5        0,4   325,6    
  200-299,9 0,9  56,3        1,2   493,4    
  300-499,9 1,3  56,8        0,2   1164,5    
  500-    0,1       0,2   1716,2    
  Alle 0,6  48,8        0,4   1131,7    
Alle bruk                  
  35-49,9    290,7    415,7   2,7   870,3    
  50-99,9 1,4  18,8 447,4    0,2 0,4  6,7   496,7    
  100-199,9 0,7  39,2 62,7    27,6   9,8   614,2    
  200-299,9 0,7  14,7 113,5    43,3   45,0   857,7    
  300-499,9 0,4  9,9 43,0    60,7   28,7   1181,5    
  500-    156,4    49,8   28,9   1978,5    
  Alle 0,4  12,2 113,6    54,8   28,3   1227,9